Aannameprocedure bij zorgplicht

Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Dat kan op de eigen school of, als onze school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. De scholen van voortgezet onderwijs in Delft werken daarbij samen in het samenwerkingsverband VO Delflanden. Als een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte zich op SCR aanmeldt, onderzoeken we of wij zelf de benodigde begeleiding kunnen bieden (basisondersteuning), of dat we dat kunnen met de inzet van extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.

Wij gaan daarvoor in gesprek met de ouders, de leerling, de verwijzende school en het samenwerkingsverband. In bijzondere gevallen kan in het kader van aanvullend onderzoek gekozen worden voor een observatie in de huidige klas van de leerling. Dit in overeenstemming met de ouders en de verwijzende school. Aan de hand van het totaal aan informatie doen wij vervolgens een zo passend mogelijk voorstel op onze eigen school, een andere reguliere school of een speciale school voor voortgezet onderwijs binnen of buiten ons samenwerkingsverband. Wanneer een andere reguliere of speciale school binnen of buiten het samenwerkingsverband een beter passend aanbod heeft, wordt dit door onze school besproken met ouders en leerling en wordt dit schriftelijk onderbouwd. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur die de ouders en de leerling hebben uitgesproken.

Bij verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt door onze school een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Vervolgens worden ouders en de leerling begeleid naar de nieuwe school. Het is vervolgens aan de ouders om de leerling op de nieuwe school in te schrijven.

In ons schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning wij kunnen bieden en welke afspraken onze school heeft gemaakt over de inzet van extra onderwijsondersteuning vanuit het samenwerkingsverband.