Aanmelden

Wij zijn een katholieke school, waar iedere leerling welkom is. In de brugklas wordt het onderwijs aangeboden in drie soorten klassen: mavo-brugklassen, havo-brugklassen en - voor leerlingen met een mavo/havo-advies - mavo/havo klassen. In deze klas wordt gewerkt op havoniveau, maar is er meer tijd voor instructie en wordt het tempo gedurende het jaar rustiger opgebouwd. In alle brugklassen wordt op basis van de prestaties, studiehouding en inzicht bepaald welke afdeling na de brugklas het beste bij de leerling past, mavo of havo.

Wie kan zich aanmelden op onze school?

 • Leerlingen met een mavo-, een mavo/havo- of havo- advies, kunnen worden aangemeld op onze school. Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Wij stellen geen eisen aan de score op de eindtoets.
 • Als een leerling op basis van de score van de eindtoets van de basisschool op een later moment een hoger advies krijgt, nemen wij dat hogere advies over. Als wij dit niveau niet aanbieden, bieden wij een plaats op een andere school van het Stanislascollege aan, mits daar school nog plaatsen beschikbaar zijn.
 • Alle leerlingen met een mavo-advies of hoger, die zich uiterlijk vrijdag 25 februari 2022 om 16.00 uur hebben aangemeld, kunnen gegarandeerd geplaatst worden.
 • De verdeling over de havo, mavo/havo-klas en mavoklas is afhankelijk van de aanmeldingen en kan dus per jaar verschillen.
 • Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen geplaatst worden mits we de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Klik hier voor meer informatie

Tijdpad en procedure van aanmelding voor aanmelding in de brugklas

 • De aanmeldperiode start op zaterdag 5 februari 2022 en eindigt op vrijdag 25 februari 2022 om 16.00 uur.
 • Ouders kunnen hun zoon/dochter aanmelden wanneer zij het officiële adviesformulier van de basisschool hebben ontvangen. Hierop staat een code waarmee wij toegang krijgen tot het onderwijskundig rapport (OKR) van de leerling. Het OKR wordt bekeken door de toelatingscommissie. Hieruit volgt een besluit over de plaatsing op onze school
 • Het aanmeldingsformulier is vanaf december 2021 te downloaden vanaf de website.
 • Wanneer ouders hun kind aanmelden op meerdere scholen, dient op het aanmeldingsformulier de voorkeurslijst te worden ingevuld.
 • De aanmelding kan in behandeling worden genomen als het ingevulde aanmeldingsformulier en het adviesformulier van de basisschool zijn gemaild of verzonden naar onze school.
 • Ouders die hun kind uiterlijk vrijdag 25 februari 2022 omom 16.00 uur hebben aangemeld, ontvangen op donderdag 7 april 2022 bericht over de plaatsing. 
 • Alle leerlingen met een mavo-advies of hoger, die zich uiterlijk vrijdag 25 februari 2022 om 16.00 uur hebben aangemeld, kunnen gegarandeerd geplaatst worden.
 • Aanmeldingen die na vrijdag 25 februari 2022 om 16.00 uur binnenkomen, worden vanaf maandag 7 maart 2022 behandeld op volgorde van binnenkomst en mits er nog plaats is in de brugklassen. Wij geven zo snel mogelijk bericht van plaatsing.
 • Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht. Klik hier voor meer informatie

Procedure van aanmelding voor aanmelding in klas 2 of hoger (zij-instromers)

Voor leerlingen die op een andere school van het voortgezet onderwijs zitten en naar onze school willen overstappen, dient gebruik gemaakt te worden van het instroomformulier en het VO-VO-formulier. Deze staan uiterlijk december 2021 op deze website.

Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht. Klik hier voor meer informatie