Aanmelden

Wij zijn een katholieke school, waar iedere leerling welkom is. In de brugklas wordt het onderwijs aangeboden in drie soorten klassen: mavo-brugklassen, havo-brugklassen en - voor leerlingen met een mavo/havo-advies - mavo/havo klassen. In deze klas wordt gewerkt op havoniveau, maar is er meer tijd voor instructie en wordt het tempo gedurende het jaar rustiger opgebouwd. In alle brugklassen wordt op basis van de prestaties, studiehouding en inzicht bepaald welke afdeling na de brugklas het beste bij de leerling past, mavo of havo.

Wie kan zich aanmelden op onze school?

  • Leerlingen met een mavo (TL)-, een mavo/havo- of havo- advies, kunnen worden aangemeld op onze school. Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing. Wij stellen geen eisen aan de score op de eindtoets.
  • De aanmeldingsperiode start op zaterdag 11 februari 2023 en eindigt op vrijdag 24 februari (16.00 uur) 2023.
  • Als een leerling op basis van de score van de eindtoets van de basisschool op een later moment een hoger advies krijgt, nemen wij dat hogere advies over. Als wij dit niveau niet aanbieden, bieden wij een plaats op een andere school van het Stanislascollege aan, mits daar nog plaatsen beschikbaar zijn.
  • Alle leerlingen met een mavo-advies of hoger, die zich uiterlijk vrijdag 24 februari 2023 om 16.00 uur hebben aangemeld, kunnen gegarandeerd geplaatst worden.
  • De verdeling over de havo, mavo/havo-klas en mavoklas is afhankelijk van de aanmeldingen en kan dus per jaar verschillen.
  • Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kunnen geplaatst worden mits we de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Klik hier voor meer informatie

Procedure voor aanmelding brugklas

Informatie over de aanmelding volgt zo spoedig mogelijk. 

Procedure voor aanmelding klas 2 of hoger (zij-instromers)

Voor leerlingen die op een andere school van het voortgezet onderwijs zitten en naar onze school willen overstappen, dient gebruik gemaakt te worden van het instroomformulier en het VO-VO-formulier. Deze staan uiterlijk december 2021 op deze website.

Wanneer vanuit het OKR en mogelijk vanuit het aanmeldformulier van ouders, sprake lijkt van een leerling met extra onderwijsbehoeften, geldt een aangepaste aannameprocedure vanuit de zorgplicht. Klik hier voor meer informatie