ma di wo do vr za zo
1 2 3
Studiedag; leerlingen vrij
4
Toetsweek 1 t/m 3 + H4 + SE1 M4/H5
19.30 - 21.00 uur ouderavond Jip
5
Toetsweek 1 t/m 3 + H4 + SE1 M4/H5
6
Toetsweek 1 t/m 3 + H4 + SE1 M4/H5
7
Toetsweek 1 t/m 3 + H4 + SE1 M4/H5
8
Toetsweek 1 t/m 3 + H4 + SE1 M4/H5
9
Toetsweek 1 t/m 3 + H4 + SE1 M4/H5
10
Toetsweek 1 t/m 3 + H4 + SE1 M4/H5
11
Toetsweek 1 t/m 3 + H4 + SE1 M4/H5
12
Lesdag, start periode 2 (nieuwe rooster gaat maandag 15/11 in)
Stanislasdag
13 14
15
Start Periode 2
lesjesavond + voorlichtingsavond ouders groep 8
16
d-uur 1e Angliales
17
inleveren voorlopige versie PWS (H5 + M3) bij begeleider
18
Klankbordgroep ouders
19
Internationale mannendag
20 21
22
Hele week 30 minutenrooster + MOL gesprekken (klas 1 t/m 5)
23
voorlichtingsavond ouders groep 8
24 25
Anglia Examen
26 27 28
29
Ouder gespreksavonden Ignatiaanse Pedagogiek
30
Herkansing SE1 + H4 (klas H4, H5 en M4 lesvrij)
Interscolair basketbaltoernooi
Herkansing SE1 + H4
1 2 3 4 5