Belangrijke data

Het schooljaar/jaarrooster bestaat uit vier periodes.
•   periode 1: 29 augustus - 11 november
•   periode 2: 14 november - 27 januari
•   periode 3: 30 januari - 24 maart
•   periode 4: 27 maart - 6 juli

Alle leerlingen hebben aan het einde van elke periode een toetsweek. In de examenklassen noemen we dat de SEweek (schoolexamenweek). Tijdens deze SE-weken worden toetsen afgenomen die meetellen voor het schoolexamencijfer. In de voorexamenklassen tellen bepaalde vakken ook mee voor dit schoolexamencijfer.
Er zijn in de toetsweken geen lessen, maar kunnen wel activiteiten gepland worden

Planning toetsweken & schoolexamens

Toetweek/SE-week 13 november t/m 10 november
Toetweek/SE-week 216 januari t/m 23 januari
Toetweek/SE-week 315 maart t/m 22 maart
Toetweek/SE-week 416 juni t/m 23 juni