225 resultaten:
91.

Leermiddelen en boeken - Leermiddelen en boeken

Leermiddelen en boeken  
92.

Ziekte en afwezigheid - Afwezigheid

Afwezigheid Een leerling heeft alleen vakantie tijdens schoolvakanties. Een verzoek om één of meer dagen vrij te krijgen moet altijd schriftelijk en voorzien van de reden gericht worden aan de…  
93.

Ziekte en afwezigheid - Ziekte en afwezigheid

Ziekte en afwezigheid Als een leerling ziek is, geeft u als ouder/verzorger dit telefonisch voor 8:00 uur door aan de school, op telefoonnummer (070) 319 70 10. Wanneer uw kind tijdens…  
94.

Ziekte en afwezigheid - Ziekte en afwezigheid

Ziekte en afwezigheid  
95.

Contacten met ouders - Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek

Gespreksavonden voor ouders rond de Ignatiaanse Pedagogiek In de loop van het schooljaar worden oudergespreksavonden georganiseerd over de Ignatiaanse Pedagogiek. Na een lezing komen u…  
96.

Contacten met ouders - Vaste contactmomenten

Vaste contactmomenten Er zijn diverse ouderavonden. Deze zijn onder te verdelen in thema-avonden en rapportavonden. Tijdens de thema-avonden wordt een maatschappelijk of actueel thema besproken.…  
97.

Contacten met ouders - Informatieverstrekking gescheiden ouders

Informatieverstrekking gescheiden ouders Indien u als ouder van onze leerling gescheiden bent, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie…  
98.

Contacten met ouders - Ouderbrief

Ouderbrief Een paar keer per jaar verstuurt de schoolleiding per e-mail een nieuwsbrief naar alle ouders. In deze brief staat informatie over ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en…  
99.

Contacten met ouders - Magister: de studievoortgang van uw kind volgen

Magister: de studievoortgang van uw kind volgen In Magister worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode u en uw kind inzage in…  
100.

Contacten met ouders - De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders De mentor is de belangrijkste persoon voor de leerling en voor u als ouder/verzorger. De mentor geeft naast zijn/haar vakles ook mentorlessen aan de…  

Zoek resultaten 91 tot 100 van 225