Ziekte en afwezigheid

Als een leerling ziek is, geeft u als ouder/verzorger dit telefonisch voor 8:00 uur door aan de school, op telefoonnummer (070) 319 70 10.

  • Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek naar huis wil, kan dit alleen nadat de school contact met u heeft gehad.
  • Als uw kind weer beter is, levert de hij/zij een groen briefje in, dat door u moet is ingevuld.
  • Een groen briefje wordt ook gebruikt als uw kind een andere geldige reden heeft om afwezig te zijn (bijvoorbeeld de dokter of orthodontist).
  • U kunt altijd controleren of uw kind op school aanwezig is, door in Magister te kijken. Ongeoorloofd verzuim melden we bij de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid

Een leerling heeft alleen vakantie tijdens schoolvakanties. Een verzoek om één of meer dagen vrij te krijgen moet altijd schriftelijk en voorzien van de reden gericht worden aan de teamleider.
De teamleider zal op basis van de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente de aanvraag afhandelen.
U ontvangt schriftelijk bericht van het besluit.
Een verzoek voor verlof van 2 dagen of meer kan worden aangevraagd via het verlofformulier (zie link hieronder).

Als geen toestemming is gegeven om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, of de leerling zonder geldige reden afwezig is, dan wordt dit altijd gemeld aan de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling woont.