Ziekte en afwezigheid

Als een leerling ziek is, geeft u als ouder/verzorger dit telefonisch voor 8:00 uur door aan de school, op telefoonnummer (070) 319 70 10.

  • Wanneer uw kind tijdens schooltijd ziek naar huis wil, kan dit alleen nadat de school contact met u heeft gehad.
  • Als uw kind weer beter is, levert hij/zij een groen briefje in, dat door u is ingevuld en ondertekend.
  • Een groen briefje wordt ook gebruikt als uw kind een andere geldige reden heeft om afwezig te zijn (bijvoorbeeld de dokter of orthodontist).
  • U kunt altijd controleren of uw kind op school aanwezig is, door in Magister te kijken. Ongeoorloofd verzuim melden we bij de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid

Een verzoek tot bijzonder verlof moet altijd schriftelijk en voorzien van de reden gericht worden aan de teamleider. De teamleider handelt de aanvraag op basis van de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente af. U ontvangt schriftelijk en via de Hoyapp bericht van het besluit.
Een verzoek kan worden aangevraagd via het verlofformulier (zie link hieronder).

Als de leerling zonder geldige reden afwezig is, dan wordt dit altijd gemeld aan de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling woont.