Ziekte en afwezigheid

Als een leerling ziek is, geeft de ouder/verzorger dit via Magister voor 8:00 uur door.
Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek naar huis wil, kan dit alleen na contact tussen school en ouder/ verzorger.

Als de leerling na ziekte weer op school komt, geeft de ouder/verzorger dit door via Magister.

De ouder/verzorger geeft via de Hoyapp door als de leerling een andere geldige reden heeft om even afwezig te zijn (bijvoorbeeld de dokter of orthodontist).

Afwezigheid

Een verzoek tot bijzonder verlof moet altijd schriftelijk en voorzien van de reden gericht worden aan de teamleider. De teamleider handelt de aanvraag op basis van de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente af. U ontvangt schriftelijk en via de Hoyapp bericht van het besluit.
Een verzoek kan worden aangevraagd via het verlofformulier (zie link hieronder).

Als de leerling zonder geldige reden afwezig is, dan wordt dit altijd gemeld aan de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling woont.