U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Ziekte en afwezigheid

Als een leerling ziek is, geeft de ouder/verzorger dit telefonisch voor 8:00 uur door aan de school, op telefoonnummer (070) 319 70 10.

  • Wanneer een leerling tijdens schooltijd ziek naar huis wil, kan dit alleen na contact tussen school en ouder/verzorger.
  • Als de leerling weer beter is, levert de leerling een groen briefje dat door de ouders/verzorgers moet worden ingevuld, in bij de receptie in.
  • Een groen briefje wordt ook gebruikt als een leerling een andere geldige reden heeft om afwezig te zijn (bijvoorbeeld de dokter of orthodontist).
  • Ouders kunnen controleren of hun zoon/dochter op school aanwezig is, door in Magister te kijken. Ongeoorloofd verzuim melden we bij de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid

Een leerling heeft alleen vakantie tijdens schoolvakanties. Een verzoek om één of meer dagen vrij te krijgen moet altijd schriftelijk en voorzien van de reden gericht worden aan de teamleider.
De teamleider zal op basis van de richtlijnen van de afdeling leerplicht van de gemeente de aanvraag afhandelen.
Ouders ontvangen schriftelijk bericht van het besluit.
Een verzoek voor verlof van 2 dagen of meer kan worden aangevraagd via het verlofformulier (zie link hieronder).

Als geen toestemming is gegeven om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan, of de leerling zonder geldige reden afwezig is, dan wordt dit altijd gemeld aan de afdeling leerplicht van de gemeente waar de leerling woont.