Studiekosten en verzekeringen

De overheid draagt zorg voor het grootste gedeelte van de financiering van het onderwijs. Toch kunnen ouders een enkele maal per jaar worden aangesproken de schoolbijdrage of kosten voor activiteiten. Op basis van het inkomen kunnen ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten.

Schoolbijdrage en schoolkosten

De overheid draagt zorg voor een sobere financiering van het onderwijs. Tegelijkertijd wil het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo vanuit de visie op onderwijs en op de ontwikkeling van de leerlingen meer bieden dan wat op basis van deze financiering mogelijk is. Om dat mogelijk te maken vraagt de school aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage van €75 per schooljaar.
Met de Medezeggenschapsraad bespreekt en evalueert de school voor welke doeleinden de deze bijdrage jaarlijks wordt ingezet. Ouders/ verzorgers ontvangen aan het begin van het schooljaar een toelichting over hoe de bijdrage wordt besteed.

Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een buitenlandse reis gaan, heeft het Stanislascollege een reisverzekering afgesloten.Naast deze verzekeringen biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten.
>> Klik hier voor meer informatie over de verzekeringen.

Tegemoetkoming studiekosten

Via de afdeling toeslagen van de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Ouders ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het inkomen, het aantal kinderen en hun leeftijd.
>> Meer informatie over het kindgebonden budget en een proefberekening maken

Leerlingen die woonachtig zijn in Den Haag en waarvan de ouders een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in schoolkosten en -spullen via Stichting Leergeld.
Voor leerlingen die wonen in Delft is er een Delftpas
>> Meer informatie over Stichting Leergeld Den Haag
>> Meer informatie over de Delftpas

Leerlingen die woonachtig zijn in de gemeente Rijswijk en waarvan de ouders een laag inkomen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van schoolkampen en schoolreizen.  
>> Meer informatie over deze vergoeding

Incidentele kosten

Naast de kosten van de schoolbijdrage kunnen de ouders nog een enkele maal worden aangesproken voor de kosten van excursies en het kamp die bij het lesprogramma horen. Leerlingen kunnen op basis van vrijwilligheid meedoen aan door de school georganiseerde vakantieactiviteiten. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Annulering

Als leerlingen zich opgeven voor een activiteit waar kosten aan verbonden zijn, gaan de organisatoren financiële verplichtingen aan. Daarom is vastgesteld dat bij terugtrekking 25% van het deelnamebedrag verschuldigd blijft. Als de organisatoren meer kosten gemaakt hebben dan deze 25%, wordt het reële bedrag in rekening gebracht.