Leermiddelen en Chromebook

De school heeft een intern boekenfonds. Dit fonds verzorgt voor alle leerlingen het leermiddelenpakket en digitaal lesmateriaal. Zo hebben de leerlingen altijd de beschikking over de juiste boeken. De leermiddelen worden zonder kosten aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen netjes met de leermiddelen om te gaan. De school hanteert geen borgregeling. Alle eerstejaars- en instroomleerlingen krijgen een Chromebook dat zij hun gehele schoolloopbaan op het Beweeg-vmbo/mavo gebruiken. 

Chromebook

Het Chromebook wordt in de lessen en thuis gebruikt naast de boeken en schriften. Met het Chromebook hebben docenten de mogelijkheid om lessen beter af te stemmen op de capaciteiten van de leerlingen. Leerlingen hebben met de het Chromebook meer bronnen bij de hand om achtergrondinformatie op te zoeken. Bij sommige vakken is gekozen voor een digitale methode of digitale opdrachten.
De leerling neemt het Chromebook elke dag mee naar school en aan het einde van de schooldag weer mee naar huis. Zo kan ook thuis op het Chromebook gewerkt worden.
Het Chromebook blijft vier jaar lang eigendom van de school. Na het eindexamen mag de leerling het Chromebook houden. U als ouder/verzorger tekent een gebruikersovereenkomst. Eventuele schade moet u als ouder/ verzorger zelf vergoeden. Het is mogelijk om hiervoor een verzekering af te sluiten. U ontvangt hier aan het begin van het schooljaar informatie over.

Ontvangst van de leermiddelen aan het begin van het schooljaar
Vanaf schooljaar 2022-2023 krijgen leerlingen het leermiddelenpakket thuisgestuurd. Leerlingen controleren het pakket aan de hand van de bijgeleverde uitleverlijst. De leerlingen zijn verplicht de boeken van een beschermende kaft te voorzien (vanwege te veel beschadigingen aan de boeken is het gebruik een van (stoffen) rekbare kaft niet toegestaan).

Zelf aan te schaffen schoolbenodigdheden
De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de meeste schoolboeken kosteloos aan leerlingen beschikbaar worden gesteld, maar er zijn ook schoollbenodigdheden die niet gratis zijn. Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een lijst met schoollbenodigdheden, die zij zelf dienen aan te schaffen. Sommige benodigheden worden door de school aangeschaft; daarvan krijgen de ouders aan het begin van het schooljaar een factuur.

Wijzigingen in het leermiddelenpakket gedurende het schooljaar
Indien het boekenpakket gedurende het schooljaar op verzoek van de leerling wijzigt, worden de nieuwe leermiddelen verstrekt onder gelijktijdige inlevering van de eventuele niet meer nodig zijnde leermiddelen. Er wordt € 35,- in rekening gebracht voor administratie- en afhandelingskosten. Ouders krijgen hiervan een factuur.

Boek kwijt?
Indien een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek zelf aanschaffen (mag ook tweedehands) via de boekhandel of via internet:

Leermiddelen inleveren aan het einde van het schooljaar
Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren met daarbij een lijst waarop staat welke leermiddelen moeten worden ingeleverd. Bij inlevering worden de boeken gecontroleerd op beschadigingen en of erin geschreven is. Niet ingeleverde leermiddelen worden in rekening gebracht, evenals een bedrag voor beschadigde en beschreven boeken. De leerling dient de kosten ter plekke te voldoen.

Contact

Bij vragen over schoolboeken en of leermiddelen kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met de school

telefoon: (070) 319 70 10
e-mail: [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl