Chromebooks

Alle leerlingen van klas 1 krijgen bij het boekenpakket een Chromebook. Het Chromebook wordt in de lessen en thuis gebruikt naast de boeken en schriften.

Met het Chromebook hebben docenten de mogelijkheid om lessen beter af te stemmen op de capaciteiten van de leerlingen. Leerlingen hebben met de het Chromebook meer bronnen bij de hand om achtergrondinformatie op te zoeken. 

Het Chromebook kan op verschillende manieren worden ingezet. Bij sommige vakken is gekozen voor een digitale methode of er zijn digitale opdrachten zoals het leren van begrippen, digitaal plannen van het huiswerk, online samenwerken aan werkstukken en zelfontdekkend leren.

De leerlingen nemen de Chromebook elke dag mee naar school en aan het einde van de schooldag weer mee naar huis. Zo kunnen ze ook thuis verder werken op het Chromebook. 

De Chromebook blijft vier jaar lang eigendom van de school, daarna mag een leerling de Chromebook houden. Eventuele schade moeten de ouders/verzorgers zelf vergoeden. U krijgt hier aan het begin van het schooljaar informatie over.