Afspraken en protocollen

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. 

Algemene schoolregels

Te laat
De leerling zorgt ervoor dat hij/zij op tijd in de les is. Er is vijf minuten de tijd om van de ene naar de volgende les te gaan. Leerlingen die te laat zijn, melden zich bij de receptie. De te-laat-kom-tijd wordt genoteerd op de te-laat-kaart en ingevoerd in Magister. Hierna gaat de leerling zo snel mogelijk naar de les. Aan het te laat komen zijn sancties verbonden. Deze staan vermeld op de te-laat-kaart. 

Verwijdering uit de les
Als een leerling uit de les verwijderd wordt, meldt hij/ zij zich bij de co√∂rdinator leerlingenzaken. Op een later tijdstip vindt een herstelgesprek plaats. 

>> Klik hier voor meer algemene schoolregels 

Gedragscode: de 7 regels

Wij hebben een aantal afspraken vastgelegd in een gedragscode. Ze gaan over de omgang met elkaar. Voor leerlingen en medewerkers geldt het volgende:

  1. Iedereen is gelijk
  2. Wees eerlijk
  3. Doe elkaar geen pijn
  4. Let op wat je zegt
  5. Wees zuinig en netjes
  6. Veiligheid eerst
  7. Doe je best

De volledige gedragscode is verkrijgbaar bij de administratie.