U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Afspraken en protocollen

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten, wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid. 

Algemene schoolregels

Te laat
Tussen de lessen heb je vijf minuten de tijd om naar de volgende les te gaan. Als je te laat bent, meld je je bij de receptie. Hier wordt de te-laat-kom-tijd genoteerd in de contactmap op en ingevoerd in Magister. Hierna ga je zo snel mogelijk naar de les.

Verwijdering uit de les
Als een leerling uit de les verwijderd wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie of - als niemand bij de receptie zit - in lokaal 201. Op een later tijdstip vindt een herstelgesprek plaats.

>> Klik hier voor meer algemene schoolregels 

Gedragscode: de 7 regels

Wij hebben een aantal afspraken vastgelegd in een gedragscode. Ze gaan over de omgang met elkaar. Voor leerlingen en medewerkers geldt het volgende:

  1. Iedereen is gelijk
  2. Wees eerlijk
  3. Doe elkaar geen pijn
  4. Let op wat je zegt
  5. Wees zuinig en netjes
  6. Veiligheid eerst
  7. Doe je best

De volledige gedragscode is verkrijgbaar bij de administratie.