Rooster en sportrooster

Je rooster, de roosterwijzigingen en mededelingen kun je allemaal terugvinden in Magister.
Een aantal keer per jaar krijg je een nieuw sportrooster. In de lente, zomer en start najaar sporten we buiten. In de winterperiode vinden alle sporten binnen plaats. 

Roosterwijzigingen en lesuitval

Elke leerling krijgt van zijn/haar mentor aan het begin van het schooljaar het lesrooster uitgereikt. Het rooster kan in de loop van het schooljaar veranderen. Tijdens stages, excursies, projecten en andere ‘buitenlesactiviteiten’ kan de schooltijd afwijken en de schooldag langer zijn. Leerlingen zijn verplicht aanwezig te zijn vanuit de wet op de leerplicht.  
Lesuitval wordt tot een minimum beperkt. Als een docent ziek is, proberen we deze docent door een collega te vervangen. Lesuitval kan echter niet altijd worden voorkomen.