Sociale vaardigheden en veilige school

Op school doe je veel kennis op, maar met kennis alleen kom je in het leven niet ver. Daarom besteden we veel aandacht aan sociale vaardigheden en competenties. Dat betekent dat we je inzicht leren krijgen in hoe je met anderen omgaat, zoals met je baas, met collega's, met vrienden en met onbekenden. Hierdoor krijg je een beter zelfbeeld.
Als wij denken dat het nodig is, kun je extra trainingen krijgen op dit gebied. 

Sociale vaardigheden

Dat betekent dat we je inzicht geven in hoe je met anderen omgaat. De mentor gaat met je in gesprek om te bekijken of er verbeterpunten zijn op dit gebied. Deze gesprekken helpen je bij de ontwikkeling van een goed zelfbeeld. Als het nodig is, biedt de school cursussen aan, zoals bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden of een training samenwerken.

Veilige school en methode tegen pesten

Elke dag zetten wij ons in voor een prettige sfeer waarin jij, je klasgenoten en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Wij hopen dat iedereen hier een steentje aan bijdraagt.
Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld zijn in onze school onaanvaardbaar.

Wij zijn in het bezit van het VRIS-certificaat. VRIS staat voor Veiligheid Rond en In de School.
Om pesten te voorkomen en tegen te gaan maken we gebruik van de M5 methode. Op de homepage van onze website staat linksonder een meldknop. 
Bovendien is er een pestprotocol (zie onderaan deze pagina).

Gedragscode: de 7 regels

Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo heeft een aantal afspraken vastgelegd in een gedragscode. Deze gaan over de omgang met elkaar. Er geldt het volgende:

  1. Iedereen is gelijk
  2. Wees eerlijk
  3. Doe elkaar geen pijn
  4. Let op wat je zegt
  5. Wees zuinig en netjes
  6. Veiligheid eerst
  7. Doe je best