Hulp nodig?

Heb je moeite met een vak of snap je iets niet? Of zit je niet lekker in je vel en wil je daar met iemand over praten? Op onze school kun je hulp krijgen bij het leren en zijn er mensen die je persoonlijke problemen hebt.

Spreek als eerste je mentor aan

Op school heb je het meeste contact met je mentor. Ook als andere leraren denken dat jij hulp nodig hebben, bespreken ze dit ook met jouw mentor. Je mentor is daarom meestal het beste op de hoogte hoe het met je gaat. Als je problemen hebt met leren maar ook als je niet lekker in je vel zit, kun je een afspraak met je mentor maken om het te bespreken. De mentor zal dan samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers op zoek gaan naar een oplossing. In de school zijn mensen die kunnen helpen met leerproblemen of persoonlijke problemen. Je mentor kan voorstellen dat jij met één van hen aan een oplossing gaat werken.

Wil je liever niet naar je mentor, ga dan naar de coördinator leerlingzaken
De coördinator leerlingzaken kan je helpen als je een probleem hebt met een medeleerling of met een docent. Maar ook als je kampt met een persoonlijk probleem kun je bij de coördinator leerlingzaken terecht.
De leerlingbegeleiders zijn:

Anti-pestprotocol

Elke dag zetten wij ons in voor een prettige sfeer waarin jij, je klasgenoten en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld zijn in onze school onaanvaardbaar. Om pesten te voorkomen en tegen te gaan maken we gebruik van de M5 methode. Op de homepage van onze website staat linksonder een meldknop.
Bovendien is er een Anti-pestprotocol.

Ben je bang als je een toets of een examen moet maken?

Het is normaal dat je een beetje gespannen bent voor een toets of examen. Heb je zoveel last van spanningen en/of angsten dat het je in de weg gaat zitten, is het belangrijk dat je hierover praat met je mentor. Je mentor kan je dan adviseren om mee te doen aan een faalangstreductie- of examenvreestraining. Deze training wordt gegeven in kleine groepjes, maar ook individuele begeleiding is mogelijk. Je leert tijdens deze training om je spanningen en/of angsten onder controle te houden. Hierdoor krijg je vanzelf meer zelfvertrouwen en gaat het maken van een toets of examen gemakkelijker.