Burgerschapsvorming

Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo besteedt veel aandacht aan burgerschapsvorming. Hierdoor leer je de maatschappij op een andere manier kennen. Het helpt je om je horizon te verbreden en je ontdekt wat het betekent om een actieve bijdrage aan de samenleving te leveren. Deze ervaringen passen uitstekend binnen de Ignatiaanse Pedagogiek; de pedagogische benadering die de school volgt.

Een paar voorbeelden

  • Iedereen wil toch een veilige en schone omgeving? In de onderbouw krijg je tijdens project- en themaweken lessen over onderwerpen als zwerfafval en wat afval betekent voor dieren in de zee (i.s.m. Sealife).
  • Je krijgt training voor de Schoolwacht. Je wijst medeleerlingen tijdens de pauzes op een vriendelijke manier op hun gedrag en zorgt er zo voor dat de school schoon en veilig blijft.
  • Je kan actief zijn in de feestcommissie, die allerlei vieringen voor de leerlingen organiseert.
  • Je kunt je aanmelden voor gastvrouw of gastheer tijdens bijeenkomsten voor ouders, medewerkers of tijdens open dagen.
  • Je kunt bij assisteren bij de technieklessen die wij op basisscholen in Rijswijk geven
  • Je kunt je vrijwillig inzetten op een vereniging waar je lid van bent
  • We zamelen elk jaar geld in voor een goed doel. Dit jaar hebben we tijdens een sponsorloop geld ingezameld voor een kindertehuis in Hongarije.