Afspraken op school

De school is een plaats die we met veel verschillende mensen delen. Daarom is het belangrijk dat we rekening met elkaar kunnen houden en geen dingen doen die voor anderen vervelend zijn.

Gedragscode: de 7 regels
 

  1. Iedereen is gelijk
  2. Wees eerlijk
  3. Doe elkaar geen pijn
  4. Let op wat je zegt
  5. Wees zuinig en netjes
  6. Veiligheid eerst
  7. Doe je best 

Te laat
Je bent op tijd in de les is. Er is voldoende tijd om van de ene naar de volgende les te gaan. Als je te laat bent, meld je je bij de receptie. Hier wordt het te laat komen geregistreerd in Magister. Met een te-laat briefje ga je zo snel mogelijk naar de les. 
Aan regelmatig te laat komen zijn sancties verbonden. 

Verwijdering uit de les
Als het in de les niet goed gaat, kan een docent bellen met de uitstuur-telefoon. Een andere collega komt de leerling uit de les ophalen en gaat met de leerling in gesprek. Samen met de leerling vult deze collega een voorvalformulier in. Op een later tijdstip vindt een herstelgesprek plaats met de docent die de leerling heeft verwijderd. Na drie of meer keer uit de les verwijderd te zijn, volgen sacties. 

In de les
Je hebt altijd alle benodigde spullen voor een lesblok bij je, zoals: opgeladen Chromebook, planboek, lesboeken, pennen, schriften. Eten en drinken gebeurt in de kantine of op het schoolplein. Je kunt de les alleen verlaten met een gangpas of een wc-pas.

Vóór school, tijdens tussenuren en pauzes en na school
De in- en uitgang van de school zijn aan de P.C.Boutenslaan. Als je geen les hebt of als er sprake is van lesuitval dan wacht je in de kantine of op het schoolplein. Tijdens de pauze mag je alleen het schoolplein verlaten als je daarvoor toestemming hebt. De parkeerplaats is alleen voor auto's.

Kleding, petten, jassen en tassen
Je bent op school correct gekleed. Bij binnenkomst van het gebouw worden petten, mutsen, capuchons en overige hoofddeksels afgedaan. Jassen, dassen, helmen en overige buitenkleding worden vlak voor aanvang van de les opgeborgen in de locker. Het dragen van petjes is alleen buiten toegestaan. Tassen kunnen tijdens de pauze in de locker worden opgeborgen. De schoolleiding houdt rekening met de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Bij bepaalde lessen stelt de school kledingeisen. Deze hebben te maken met wettelijk bepaalde veiligheidseisen of met vakspecifieke eisen. Zo kan je worden verplicht om veiligheidsschoenen te dragen, een veiligheidsbril of helm op te zetten en sieraden af te doen. Met name tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, bij technische vakken en handvaardigheid zijn bepaalde sieraden en hoofddoeken niet toegestaan. Kledingstukken die het gehele gezicht bedekken zijn nergens op school toegestaan.De schoolleiding kan je op bepaalde uitingen en/of vormen van uiterlijk vertoon aanspreken of je naar huis sturen om je om te kleden.

Eten en drinken en energiedrankjes
Eten en drinken mag in de kantine of op het schoolplein. Dit geldt ook voor kauwgom. Tijdens de pauze kun je eten en drinken kopen in de kantine. Er worden op school geen energiedrankjes verkocht omdat deze veel stoffen bevatten die ongezond zijn. Indien geconstateerd wordt dat je energiedrank bij je hebt, wordt het ingenomen en weggegooid.

Lockers
Voor de lockers wordt een huurprijs van €12,50 gerekend. De schoolleiding behoudt zich het recht om de lockers te openen en te controleren. Aan het einde van het schooljaar worden de lockers leeg opgeleverd.

Schoolpas
Aan het begin van het schooljaar krijgt je een persoonlijke schoolpas. Je hebt de schoolpas op school altijd bij je. De schoolpas wordt ook gebruikt om het kluisje te openen. Iedere medewerker mag om legitimatie met de schoolpas vragen. Bij verlies van de schoolpas kan bij de receptie een nieuwe pas worden aangevraagd. Het aanvragen van een nieuwe schoolpas kost €10 euro.

Roken
Het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo school is een rookvrije school. Op het schoolplein en in het gebied rondom het de toeganghek van de school geldt een rookverbod.

Veiligheid
Het in bezit hebben van vuurwerk, messen of andere wapens is verboden. Dat geldt ook voor alcohol, stimulerende en verdovende middelen. Bij overtreding van deze regels doet de school onmiddellijk aangifte bij de politie en kan het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo je schorsen of verwijderen.

Fietsen en brommers
Fiets of brommer wordt op de daarvoor bedoelde plek op slot gezet. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Social media: afspraken en tips