U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Afspraken op school

De school is een plaats die we met veel verschillende mensen delen. Daarom is het belangrijk dat we rekening met elkaar kunnen houden en geen dingen doen die voor anderen vervelend zijn.

Gedragscode: de 7 regels

  1. Iedereen is gelijk
  2. Wees eerlijk
  3. Doe elkaar geen pijn
  4. Let op wat je zegt
  5. Wees zuinig en netjes
  6. Veiligheid eerst
  7. Doe je best 

Te laat
Je bent op tijd in de les. Tussen de lessen heb je vijf minuten de tijd om naar de volgende les te gaan. Als je te laat bent, meld je je bij de receptie. Hier wordt de te-laat-kom-tijd genoteerd in de contactmap op en ingevoerd in Magister. Hierna ga je zo snel mogelijk naar de les.Op de te-laat-kaart staat welke sancties verbonden zijn aan het te laat komen.

Verwijdering uit de les
Als een leerling uit de les verwijderd wordt, meldt hij/zij zich bij de receptie of - als niemand bij de receptie zit - in lokaal 201. Op een later tijdstip vindt een herstelgesprek plaats.

In de les
Leerlingen hebben alle benodigde spullen voor een lesblok bij zich, zoals: lesboeken, contactmap, pennen, schriften. Eten en drinken gebeurt in de kantine of op het schoolplein. Leerlingen kunnen de les alleen verlaten met een gangpas of een wc-pas.

Vóór school, tijdens tussenuren en pauzes en na school
De in- en uitgang van de school zijn aan de P.C.Boutenslaan. Als een leerling geen les heeft of als er sprake is van lesuitval dan wacht hij/zij in de kantine of op het schoolplein. Tijdens de pauze mogen leerlingen het schoolplein alleen verlaten als ze daarvoor toestemming hebben. De parkeerplaats is alleen voor auto's.

Kleding, petten, jassen en tassen
Leerlingen zijn correct gekleed. Bij binnenkomst van het gebouw worden petten, mutsen, capuchons en overige hoofddeksels afgedaan. Jassen, dassen, helmen en overige buitenkleding worden vlak voor aanvang van de les opgeborgen in de locker. Het dragen van petjes is alleen buiten toegestaan. Tassen kunnen tijdens de pauze in de locker worden opgeborgen. De schoolleiding houdt rekening met de vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Bij bepaalde lessen stelt de school kledingeisen. Deze hebben te maken met wettelijk bepaalde veiligheidseisen of met vakspecifieke eisen. Leerlingen kunnen worden verplicht om bijvoorbeeld veiligheidsschoenen te dragen, een veiligheidsbril of helm op te zetten en sieraden af te doen. Met name tijdens de lessen lichamelijke opvoeding, bij technische vakken en handvaardigheid zijn bepaalde sieraden en hoofddoeken niet toegestaan. Kledingstukken die het gehele gezicht bedekken zijn nergens op school toegestaan.De schoolleiding kan een leerling op bepaalde uitingen en/of vormen van uiterlijk vertoon aanspreken of naar huis sturen om zich om te kleden.

Eten en drinken en energiedrankjes
Eten en drinken mag in de kantine of op het schoolplein. Dit geldt ook voor kauwgom. Leerlingen kunnen tijdens de pauze eten en drinken kopen in de kantine. Er worden op school geen energiedrankjes verkocht omdat deze veel stoffen bevatten die ongezond zijn voor leerlingen. Indien geconstateerd wordt dat een leerling energiedrank bij zich heeft, wordt het ingenomen en weggegooid.

Roken
Het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo school is een rookvrije school. Ook op het schoolplein geldt een rookverbod voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. Tevens geldt voor het gebied rondom het de toeganghek van de school een rookverbod.

Veiligheid
Het in bezit hebben van vuurwerk, messen of andere wapens is verboden. Dat geldt ook voor alcohol, stimulerende- en verdovende middelen. Bij overtreding van deze regels doet de school onmiddellijk aangifte bij de politie en kan het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo de leerling schorsen of verwijderen.

Fietsen en brommers
Fiets of brommer wordt op de daarvoor bedoelde plek op slot gezet. Leerlingen zijn hier zelf verantwoordelijk voor.