Unieke klassen in de onderbouw

Naast de gebruikelijke brugklassen hebben wij enkele unieke klassen! Deze klassen zijn iets voor jou als de overgang naar de middelbare school net iets lastiger is of als je extra ondersteuning nodig hebt.

De opstroomklas: een extra soepele overgang naar de middelbare school

Deze klas is voor leerlingen van wie wordt verwacht dat zij op een hoger niveau kunnen uitstromen dan het advies nu laat zien. In het begin wordt op dezelfde manier lesgegeven als op de basisschool. Stapje voor stapje krijgen de leerlingen meer verantwoordelijkheid. Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de studievorderingen.

Z-klas: extra ondersteuning bij het leren

De Z-klas is voor leerlingen met een vmbo-basis advies en die leerachterstanden hebben. De klassen zijn klein en de leerlingen krijgen weinig verschillende docenten. Zo leren de docenten en leerlingen elkaar goed kennen. De Z-klas is er voor leerjaar 1 en 2. Aan het einde van klas 2 zijn de achterstanden meestal weggewerkt.