U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Aanmeldingsprocedure

Wij volgen de aanmeldingsprocedure zoals deze is beschreven op www.bovohaaglanden.nl.

Ben jij nog op zoek zijn naar een school voor volgend schooljaar en wil je graag bij ons een kijkje komen nemen, dan zijn jij en je ouders/verzorgers van harte welkom!

Je kunt een afspraak maken per telefoon (070 319 70 10) of per e-mail (rijswijk@verwijder-dit.stanislascollege.nl).

Inschrijfmomenten op school

Kies jij voor het beweeg-vmbo/mavo? Kom je dan inschrijven op onze school. Dat kan tussen 10 en 22 februari. Op de maandagen, dinsdagen, donderdagen en vrijdagen van 9:00 - 12:00 uur en op de woensdagen van 14:00 - 17:00 uur.

Plaatsing en voorrang

Wij hebben plaats voor 165 leerlingen waarbij wij streven naar de verdeling 20% in brugklastypes vmbo tl (+ lwoo) en 80% in brugklastypes vmbo bl/kl (+lwoo).

Broertjes en zusjes hebben voorrang.

Leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (lwoo)
Leerlingen komen alleen voor het vmbo met lwoo in aanmerking met een advies van de directeur van het (speciaal) basisonderwijs. Daarnaast moet er uit een onderwijskundig rapport blijken dat deze vorm van onderwijs het meest geschikt is voor de betreffende leerling. Als leerlingen aangeven deze opleiding te willen volgen, melden wij de leerling aan bij het Samenwerkingsverband (SWV.) Het Samenwerkingsverband toetst aan de hand van de criteria en op basis van het onderwijskundig rapport of de leerling voor de subsidie lwoo in aanmerking komt.

Toelatingseisen

Conform de wettelijke regelgeving zijn leerlingen toelaatbaar voor het eerste leerjaar op het Stanislascollege Rijswijk. ("Het Beweeg-Vmbo").
Er wordt wel gekeken naar de fysieke mogelijkheden van onze toekomstige leerlingen i.v.m. ons sportprofiel.
We starten immers elke morgen met een uur bewegen (fietsen, dansen, fitness, sporten enz.).om vervolgens beter te kunnen leren.