Sport, maatwerk en keuzevrijheid

Op het Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo draait het om jou. Om wat je goed kan én om wat je minder goed kan. Wij helpen je om het beste uit jezelf te halen.
We gaan uit van 3 uitgangspunten:

Sporten en bewegen
Een leerling die een hoger cijfer voor een proefwerk haalt, door eerst een uur te sporten? Het klinkt misschien gek, maar het kan echt. Knappe koppen hebben aangetoond dat je door sporten en bewegen beter kunt leren. Dat komt doordat de bloedstroom in je hersens verbetert.
Door het sporten kun je je bovendien beter concentreren, beter samenwerken en beter incasseren. Dit zijn allemaal vaardigheden die belangrijk zijn voor je toekomst.

Maatwerk en aandacht
Iedereen leert op een andere manier. Daarom eindig je de dag met programma's die aansluiten op jouw leerbehoefte. Van individuele ondersteuning bij lastige vakken, tot huiswerk maken met begeleiding. Er is aandacht voor vakken die je moeilijk vindt én extra stof voor onderwerpen waar je talent voor hebt.

Onderwijs en keuzevrijheid
Elke leerling is uniek. Daarom kun je bij ons een programma samenstellen dat precies aansluit bij wat je kunt en wat je wilt. Zo haal je het beste uit jezelf.

Missie

Het Stanislascollege streeft ernaar dat jij - met de begeleiding van ons, je klasgenoten en je ouders - uitgroeit tot een verantwoordelijk iemand, die bereid is met en voor anderen te leven. Dit betekent dat je het beste uit jezelf haalt mét oog voor je medemens

De kernwaarden van het Stanislascollege zijn:

  • Heel de mens
    Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van je belevingswereld; we stimuleren je hierop te reflecteren.
  • Oog voor de ander
    We werken en leren op school in een sfeer van samenwerking en collegialiteit. Er is respect voor menselijke verhoudingen en culturen.
  • Hoge doelen nastreven
    We stimuleren je het beste uit jezelf te halen en je talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Vanuit je eigen kracht kun je dan straks andere mensen en de maatschappij het beste van dienst zijn.

Visie
We willen onze leerlingen niet alleen een uitstekende opleiding geven, maar hen ook helpen om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die hun talenten willen ontplooien en oog hebben voor anderen.