Missie

Het Stanislascollege streeft ernaar dat jij - met de begeleiding van ons, je klasgenoten en je ouders - uitgroeit tot een verantwoordelijk iemand, die bereid is met en voor anderen te leven. Dit betekent dat je het beste uit jezelf haalt mét oog voor je medemens

De kernwaarden van het Stanislascollege zijn:

  • Heel de mens
    Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van je belevingswereld; we stimuleren je hierop te reflecteren.
  • Oog voor de ander
    We werken en leren op school in een sfeer van samenwerking en collegialiteit. Er is respect voor menselijke verhoudingen en culturen.
  • Hoge doelen nastreven
    We stimuleren je het beste uit jezelf te halen en je talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Vanuit je eigen kracht kun je dan straks andere mensen en de maatschappij het beste van dienst zijn.

Visie
We willen onze leerlingen niet alleen een uitstekende opleiding geven, maar hen ook helpen om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen die hun talenten willen ontplooien en oog hebben voor anderen.