Meepraten

Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en leerlingen deel van kunnen uitmaken. De Leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de school.

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) praten medewerkers, leerlingen en ouders mee over het beleid van de school. Afgevaardigden van de Medezeggenschapsraden van de zes scholen van het Stanislascollege vormen samen de Regioraad (RR). Hierin praten ouders en medewerkers aan de school formeel mee over het beleid van de scholengemeenschap.

Contact met de MR: [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl

Leerlingenraad

Op het Stanislas Beweeg-vmbo/mavo is een leerlingenraad actief, die alle leerlingen van de school vertegenwoordigt. Deze raad overlegt regelmatig met de schoolleiding over het (onderwijs)beleid en ondersteunt bij activiteiten en festiviteiten.