Home > Scholen > Pijnacker

Chocolate Challenge

29 januari

Wij hebben Chocolate Challenge uit genodigd op donderdag 5 februari 2015. Alle leerlingen uit mavo 2  nemen er aan deel, dit project gaat over proces technieken.

• Het Shell-C3 Chocolate Challenge programma bestaat uit een aantal onderdelen. Deze laten vmbo leerlingen in het tweede leerjaar kennis maken met het vak procesoperator. • Het is noodzakelijk dat er tijdens het uitvoeren van het programma een docent aanwezig is welke verantwoordelijk is voor de leerlingen. E.e.a. in overleg met de decaan. • Het programma valt binnen de bestaande lesuren   De leerlingen zijn verdeeld in 3 groepen/klassen  gemaakt in het volgende schema.

10:00 – 11:00 uur:                   Klas M2C 
 met 28 leerlingen
11:50 – 12:50 uur:                   Klas M2A  met 26 leerlingen                 
13:05 – 14:05 uur:                   Klas M2B  met 27 leerlingen

De lokalen 018 en 014 zullen hier voor vrij gehouden worden op donderdag 5 februari 2015.
 
Decanen mavo; O. Rensen J. de Boer


Foto's Kerstgala

21 december

Tijdens het kerstgala was de ene leerling nog fraaier uitgedost dan de andere. Voor degenen die bij meneer Schuller op de foto gingen, is het zeker de moeite om hier naar zijn foto's te kijken. Ook meneer Stapels foto's staan online onder deze link.


Tweedeklassers brengen bewoners Stichting SWOP in de kerstsfeer

18 december

De bewoners van de verzorgingstehuizen van Stichting SWOP aan de Meidoornlaan stond afgelopen donderdag wel een heel bijzondere verrassing te wachten. Zij werden door onze leerlingen uit mavo 2 verblijd met prachtige kerststukjes. Deze kunstwerken werden door de leerlingen uit havo en vwo 2 op school gemaakt en voorzien van een persoonlijke boodschap.

Op deze manier gingen zowel onze tweedeklassers als de bewoners van de verzorgingstehuizen met een goed gevoel de Kerst in.

Klik hier voor een foto-impressie van deze activiteit.


Brugklassers halen bijna 5000 euro op voor SOS Kinderdorpen

donderdag 18 december

De sponsorloop die onze brugklassers op vrijdag 14 november hielden, heeft uiteindelijk 4981 euro opgebracht. Dit bedrag wordt overgemaakt naar SOS Kinderdorpen. De klassenstrijd werd gewonnen door B1j, dat 670 euro bij elkaar liep, maar uiteindelijk waren er natuurlijk alleen maar winnaars, waarvan SOS Kinderdorpen de grootste is.


Tweedeklassers binden de ijzers onder

dinsdag 16 december
Dinsdag 16 december gingen alle havo en vwo 2 klassen schaatsen op de Beestenmarkt in Delft. We hadden tot het vijfde lesuur gewoon les en fietsten daarna in groepen naar Delft. Bij aankomst kon je je eigen schaatsen aandoen of ze huren. Er waren mensen die al heel goed konden schaatsen, maar ook mensen die nog niet zo goed konden schaatsen en toch erg hun best deden. Ook schaatsen een aantal docenten gezellig met ons mee. Na anderhalf uur moesten we weer van de schaatsbaan af en gingen er heel veel mensen naar de McDonald’s. Het was een hele gezellige middag!


Nour & Vera, klas V2b


De nieuwe nieuwsflits staat online

15 december

Het schooljaar is alweer enige maanden aan de gang en in die tijd is er veel gebeurd. Om een overzicht van het reilen en zeilen op onze school te geven en om de planning van de laatste schoolweek te bekijken is er weer een nieuwe nieuwsflits. Klik hier om hem te lezen. 


​Stanislas Pijnacker best scorende havo van Zuid-Holland​

8 december 2014

Volgens de onderzoeken van professor Dronkers is onze school dit jaar de beste havo van Zuid-Holland.

Wij scoorden de afgelopen drie jaar het beste van alle scholen in de provincie: een keer een 10, en twee keer een 9.5 en dus gemiddeld een 9.7. Dat is natuurlijk een resultaat om trots op te zijn!

Het vwo scoorde gemiddeld een 8,7, maar dan wel met de aantekening dat dit jaar een 10 werd gehaald, en dat is een prestatie van formaat. De mavo scoorde een dikke vette voldoende, een 7,3 over de afgelopen drie jaar.

We zijn heel erg trots op onze leerlingen, onze docenten en medewerkers. Met elkaar hebben we dit geweldige resultaat behaald!


Leerlingen SCP vertellen over pelgrimstocht aan docenten SCK

Op de locatie aan de Krakeelpolderweg in Delft werd op 2 december een identiteitsmiddag gehouden over het onderwerp ‘pelgrimage’. Onze collega’s van SCK verzamelden zich in de aula voor een programma, waarin werd gesproken over een 2700 kilometer lange pelgimstocht van Zoetermeer naar Santiago de Compestela tot boeiende persoonlijke ervaringen met de Hadj, de pelgrimstocht naar Mekka.
Cedric Kuipers en Jeroen van Steijn uit 4vwo van onze school vertelden iets over de pelgrimsdagtocht die wij vorig jaar met verschillende Stanislaslocaties organiseerden. Ze vertelden over een klein ritueel in de Stanislaskapel afgelopen juni, over een wandeltocht van 16 kilometer waarin ze aan de hand van kaartjes met existentiële vragen gesprekken met hun groepsgenoten voerden, die allen van andere locaties afkomstig waren en de kaarsen die ze aanstaken.
Ook de lunch, compleet met appeltaart, op de Delflandhoeve aan de Schie, was duidelijk blijven hangen. Daar deelden de leerlingen hun verhalen over hun onderweg gevonden symbolen die iets konden zeggen over hun persoonlijkheid of hun leven. Of je nou wel of niet gelovig bent, het is bijzonder zo’n dag mee te maken, vonden Cedric en Jeroen.
En wij zijn er natuurlijk trots op dat zij hun verhaal hebben willen vertellen!


NLT op SCP

28 november 2014

Komend jaar is er op het Stanislascollege Pijnacker een heel nieuw keuzevak voor de bovenbouw van het vwo en de havo: Natuur Leven en Technologie (NLT).

NLT is er speciaal voor leerlingen die NG of NT hebben gekozen. Het is een combinatie van de zogenaamde bètavakken (natuurkunde, wiskunde, scheikunde, fysische aardrijkskunde en biologie). Dat betekent niet dat bij NLT-leerlingen precies hetzelfde leren als bij de bètavakken; NLT laat zien hoe dingen die bij de bètavakken geleerd worden, toegepast  worden en  gecombineerd kunnen worden met andere kennis. Ook biedt het vak  nieuwe informatie over onderwerpen die bij de 'gewone' bètavakken haast niet aan bod komen (bijvoorbeeld Sterrenkunde) en de achtergronden van ons bekende technologieën, zoals een blue-ray dvd- speler) Bij NLT werken we met modules. Dat betekent dat de leerlingen een aantal weken bezig zijn met een bepaald onderwerp en daar van alles over leren. Daarna ga ze verder naar de volgende module.

We hebben gekozen om NLT aan te bieden, omdat de inhoud en didactiek van het vak ontzettend goed passen in de onderwijsvisie van onze school en bij de interesses van onze leerlingen. Speciaal voor het Vwo zullen, als vrije keuze binnen het vak NLT, delen van het Wiskunde D- programma worden aangeboden. Dit kan onze leerlingen een voorsprong geven bij de, soms pittige, wiskunde in exacte studies.

Op dit moment gaan we voor het vak NLT aan de slag met een kernteam van een biologie-, scheikunde- en wiskundedocent.      


Havo 4 leerlingen naar de Jet-Net Careerday

25 november 2014

Dertig havo 4 leerlingen met scheikunde bouwden, probeerden, proefden, programmeerden, raadden en rekenden op dinsdagmiddag 25 november op de Jet-Net Careerday in Delft. De Career Day is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd in drie regio's.Leerlingen uit de bovenbouw van het havo en vwo maken kennis met technologie en de bedrijven daarachter. De leerlingen hebben, gezien hun profielkeuze, al interesse in bèta en techniek en het is de uitdaging om deze interesse verder uit te bouwen. De Career Day is de ideale plek om leerlingen te enthousiasmeren over wat technologie is, waar technologie is, wie er werken in de technologie.

Leerlingen werden ingedeeld in groepjes van tien, die onder begeleiding stond van een Career Guide; een medewerker van een bedrijf of een bètastudent. Bij elke bedrijfsstand werd een workshop verzorgd, waarbij de leerlingen meer te weten kwamen over de werkzaamheden, technologieën en beroepen binnen het bedrijf en zelf aan de slag gingen met een opdracht in dat kader. Daarmee werd de link gelegd tussen de theorie die zij op school krijgen en de toepassingsmogelijkheden. 30 leerlingen uit havo 4 zijn op dinsdag 25 november naar de TU in Delft gegaan en hebben mooie ervaringen opgedaan met technologie!Berichten 1 tot 10 van 45
Eerste < Vorige 1-10 11-20 21-30 31-40 41-45 Volgende Laatste

Verkiezingen leerlingenraad

De leerlingenraad is op zoek naar nieuwe, enthousiaste leerlingen uit de bovenbouw om volgend schooljaar het belang van de leerlingen te ondersteunen en oplossingen te zoeken voor problemen op school.

Ook zullen enkele leerlingen de leerlingenraad vertegenwoordigen in de medezeggenschapsorganen van alle lagen van het bestuur van het Stanislascollege. Iedereen vanaf de derde klas kan zich beschikbaar stellen en in de eerste week van maart zal door middel van verkiezingen door de hele school gestemd kunnen worden op de kandidaten. Over de verkiezingen zal later meer bekend worden. Voor de onderbouw zal een aparte raad opgericht worden. Hierover later meer.

Zit je in de derde, vierde of vijfde klas en zou je deel uit willen maken van de leerlingenraad van het Stanislascollege Pijnacker of zou je meer willen weten? Neem dan contact op met ons via scp.leerlingenraad@hotmail.com! Aanmelden kan tot en met 14 februari!

Voor informatie over de leerlingenraad kan je hier terecht.


Nieuwe jaar passend ingeluid

6 januari

Toen de leerlingen en docenten dinsdagmorgen de school binnenkwamen, stond hen een wel erg leuke verrassing te wachten. Bij binnenkomst werd hen gelukkig nieuwjaar gewenst door de directeur, teamleiders en het onderwijsondersteunend personeel. Alle leerlingen kregen een feestelijk glaasje. Het jaar kan toch niet mooier beginnen? 


Kerstviering mooie afsluiting van 2014

19 december

De laatste schooldag voor de kerstvakantie staat traditioneel in het teken van de jaarlijkse kerstviering. Ook dit jaar zorgden enthousiaste leerlingen en docenten onder leiding van mevrouw Dekker voor een waardige afsluiting van 2014. De leerlingen werden aangemoedigd om over het begrip 'Thuis' na te denken. Verschillende leerlingen uit al onze klassen en docenten zorgden voor de muzikale omlijsting en de diepere boodschap. Klik hier voor foto's van de viering.

Geniet nu van jullie vakantie. Jullie hebben het verdiend!


Kerstwens ouderraad


Voorproefje Kerstgala

donderdag 18 december

Het jaarlijkse Kerstgala heeft gisteravond weer plaatsgevonden in Het Witte Paard in Nootdorp. Zowel leerlingen als docenten hadden zich voor de gelegenheid prachtig uitgedost. Meneer Stapel en meneer Schuller maakten foto's, die ze momenteel klaar aan het maken zijn voor publicatie. Bij dezen alvast een voorproefje van meneer Stapel. Houd komende week de site in de gaten voor de overige foto's.


Mavo 3-leerlingen laten zich van hun creatiefste kant zien

8 december

De MAVO-3 leerlingen hebben zich verdiept in diverse workshops op het gebied van kunst en cultuur. Van stagefighting tot bodypaint en van grime tot zang; uitdaging was er genoeg! Misschien kunnen we op komend schoolfeest zelfs dansen op de eigen gemaakte nummers bij de workshops Beats&Bytes. Dank voor jullie inzet!


Thumbs up for Stanislassers

5 december

Bij aankomst stond de leerlingen en het personeel van onze school vrijdagmorgen een wel heel bijzondere verrassing te wachten. Het MT, bestaande uit de teamleiders en de directeur, deelde aan eenieder die binnenkwam een chocoladeduim uit.

Gewoon, omdat ze vinden dat iedereen het verdient...


MaS-bikkels in het Bieslandse Bos

Afgelopen zondag was het guur en bitterkoud in het Bieslandse bos; toch stonden deze leerlingen te trappelen om aan de slag te gaan. Zij lopen namelijk hun maatschappelijke stage bij de Scoutingvereniging het Bieslandse Bos en hielpen daar mee om het terrein winterklaar te maken. Zo werden er greppels gegraven, bladeren opgeveegd en werd vooral veel hout gekloofd. Na enkele uren bikkelen in de kou smaakte de warme soep heerlijk en keerde iedereen voldaan naar huis.


Leerlingenraad gaat op cursus

27 november 2014

Donderdag 13 en vrijdag 14 november zijn wij, Ruben, Mike (vwo 6) en Bram (vwo 5), naar een tweedaagse medezeggenschapscursus geweest, georganiseerd door het LAKS. Aan deze cursus deden scholen mee uit heel het land.


Nadat iedereen elkaar beter had leren kennen kregen we een werkmap uitgedeeld, in deze map stond allemaal nuttige informatie die wij bij het programma konden gebruiken. Dag één bestond uit een samenwerk oefening, een debattoernooi en verder kregen we nog een presentatie van het LAKS. Na de drukke eerste dag overnachtten we in een StayOkay, wat wij zeer “Okay” vonden.


De tweede dag begon met een vergadertraining gevolgd door een onderhandeltraining. Na de lunch kregen we de opdracht een werkplan te maken, in het werkplan moest staan wat wij willen veranderen aan onze school. De laatste activiteit van de cursus was het werkplan presenteren, waarbij iedereen zeer enthousiast was over ons werkplan. Op dit moment wordt het werkplan verder uitgewerkt, namelijk: er worden voor het eind van dit jaar verkiezingen gepland om de samenstelling van de leerlingenraad van het schooljaar 2015-2016 te bepalen.


Voor meer informatie over de leerlingenraad kunt u hier terecht, of stuur een mail naar scp.leerlingenraad@hotmail.com.'Yougi zoekt' ook in Pijnacker

16 november

Donderdag 20 november komt 'Yougi zoekt' naar het Stanislascollege toe! Het doel van deze wedstrijd is om jongeren en hun omgeving een beter beeld te geven van techniek in het algemeen en de carrièremogelijkheden met een technische opleiding. Deze wedstrijd is een campagne van YouTech, onderdeel van TechniekTalent.nu.
Alle M2 en H2 klassen gaan  in groepjes online een profiel aanmaken (via www.yougizoekt.nl) en laten zien wat ze thuis of op school al met techniek hebben gedaan. Ook wordt ze gevraagd om een eigen technische uitvinding te posten. Leerlingen kunnen zelf inloggen op hun eigen profiel en hier antwoorden op de profielvragen, leuke foto’s, twitterberichten en filmpjes plaatsen.
Om te winnen moeten de leerlingen in de eerste ronde zoveel mogelijk publieksstemmen verzamelen in combinatie met bonuspunten van een vakjury. Hiervoor krijgen de leerlingen een aantal verdiepingsvragen die zij tijden de verkiezing kunnen beantwoorden.
Uiteindelijk wordt in mei 2015 1 team uitgeroepen tot de grote winnaar tijdens een spectaculaire finale. Zij wint, naast de roem, een aantal leuke prijzen. IPad mini’s voor ieder teamlid, met de hele klas als VIP naar een pretpark, uitwerking en mogelijke productie van het idee.Berichten 1 tot 10 van 37
Eerste < Vorige 1-10 11-20 21-30 31-37 Volgende Laatste

Klik hier voor het archief

Pijnacker