Home > Scholen > Reinier de Graafpad - Delft

Kennismakingsavond ouders klas 3 mavo+

Op maandag 22 september is de kennismakingsavond voor de ouders van de derdejaars leerlingen mavo. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De avond begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.


Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op maandag 22 september 2014 voor de 2e, 3e en 4e klassen. De 1e klassen hebben dan VAS-toetsen. Zij gaan op vrijdag 26 september 2014 op de foto.


Klassenplaatsing 2014-2015

Bij een nieuw schooljaar horen heel wat dingen waar je als leerling aan moet wennen. Nieuwe docenten een nieuwe mentor en nieuwe klasgenoten. Niet alle leerlingen zijn in de eerste instantie blij met de klas waarin ze geplaatst worden. Soms vragen ze zelfs overplaatsing naar een andere klas aan. Maar de school deelt de klassen niet willekeurig in, maar met een doel en volgens richtlijnen die tot dit doel leiden.

 
Een verdeling van de klassen van het ene leerjaar over verschillende klassen van het volgende leerjaar gebeurt omdat:

  • leerlingen moeten leren met iedereen samen te werken;
  • hechte groepen bevorderen pestgedrag, buitensluiting, isolatie e.d. en dit willen we  voorkomen;
  • negatieve groepsprocessen moeten doorbroken worden;
  • dit de persoonlijke ontwikkeling van kinderen bevordert.  

Zo’n klassenindeling komt als volgt tot stand:

  • van alle leerlingen is door de mentoren bekeken of ze wel of niet bij elkaar kunnen zitten:
  • leerlingen die elkaar stimuleren zijn zoveel mogelijk bij elkaar gezet;
  • leerlingen die elkaar remmen zijn zoveel mogelijk uit elkaar gehaald;
  • remmen en stimuleren kan zijn op didactisch en sociaal  gebied en t.b.v. de docenten!
  • door de keuze van vakken: Clusters maken het verplaatsen van leerlingen over het algemeen onmogelijk, omdat door wijzigen van één leerling een ander cluster te groot of te klein kan worden, of een klas te groot of te klein. Soms kan het niet omdat één vak slechts één klas of cluster heeft . 

Natuurlijk wordt er in de mentorlessen aandacht aan de nieuwe groepsvorming besteed en gelukkig  heeft ieder wel bekenden van vorig jaar in zijn klas. De meesten zijn dan ook binnen de kortste keren helemaal vertrouwd met hun nieuwe klas !


Jaargids 2014-2015

Klik hier voor de jaargids.
De gids bevat praktische informatie over de organisatie, het onderwijs, de begeleiding, de reglementen en de medewerkers van de school.


Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Voor u als ouder/verzorger van een kind met een rugzakje (leerlinggebonden financiering, lgf) heeft dat gevolgen. In deze wet wordt de ondersteuning aan leerlingen met een rugzakje op een andere manier geregeld. Voor leerlingen die nu een rugzakje hebben, worden overgangsregelingen getroffen.
Voor informatie over wat er voor u en uw kind wel en niet verandert, klik hier.  


Reinier de Graafpad: Een school waar iedereen elkaar kent

Wij zijn een middelgrote school waar je niet in de menigte opgaat en
waar aandacht is voor elkaar. De sfeer op school is prettig, veilig en geborgen: een omgeving waarin je goed kunt presteren. En dat vinden we belangrijk,
want onze school is behoorlijk ambitieus.
Lees meer


Start tabletklassen

Op dinsdag 2 september kregen alle leerlingen uit de tabletklas hun tablet uitgereikt. Een heel speciaal moment omdat deze leerlingen de pioniers van SCR zijn op dit gebied. Sterker nog, ze zijn de eerste mavisten van Delft! Voor zowel de mentoren als voor de kinderen een spannend moment want voor beiden is het nieuw. Maar de start was prima! Na het uitpakken zijn ze o.a. bezig geweest met hoe ze met de tablet moeten omgaan en het installeren van apps Om een indruk te krijgen van dit moment, kunt u klikken op de volgende link.  
Uiteraard krijgt u meer te horen over hetgeen we zoal in de tabletklas doen tijdens de kennismakingsavond op 25 september. Via de oudernieuwsbrief ontvangt u hiervoor nog een uitnodiging.


Stanislas in weekafleveringen

Hoe zag de wereld van Sint Stanislas, de naamgever van onze school, er uit (1550-1568)? Geboren in Polen vertrok Stanislas met zijn broer en enkele bedienden al op jonge leeftijd naar Wenen om daar op het jezuïetencollege onderwijs te kunnen krijgen. Uiteindelijk vluchtte Stanislas uit wenen en liep bijna 500 kilometer naar Augsburg, in de hoop daar bij de jezuïeten te kunnen intreden.

Een gezelschap, onder leiding van Dries van de Akker s.j., ging dit najaar in Wenen op zoek naar het verhaal van Stanislas. Ze bezochten de plekken waar Stanislas naar school ging en woonde en maakten de reis naar Augsburg. De komende weken verschijnt elke maandag op de website een nieuw verslag van deze reis vol nieuwe bevindingen en overpeinzingen.


Don Heins is weer voor de leerlingen en ieder ander bereikbaar als schoolwijkagent, zijn twitter account is:@SchoolagDelft.


Sfeerimpressie Stanislas Reinier


Klik hier voor het archief

Reinier de Graafpad - Delft

Pestprotocol

Ons pestprotocol is op de site geplaatst. U vindt het onder het kopje Begeleiding en ondersteuning.

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn te vinden onder onderwijs.

Meest recente oudernieuwsbrief van dit schooljaar

Klik hier.

Gevonden voorwerpen

Klik hier voor de lijst