Home > Scholen > Reinier de Graafpad - Delft

Romein in de klas

Op donderdag 4 en vrijdag 12 december zullen alle brugklassen van Stanislas Reinier de Graaf worden bezocht door een ware Romein. In samenwerking met het Archeon verzorgt de geschiedenissectie gastlessen om het tijdvak Grieken en Romeinen in te luiden. Romein Dick, die zelf werkt bij het Archeon, neemt naast een heleboel interessante verhalen, ook allerlei voorwerpen  mee die iedereen kan bekijken, betasten, opzetten en kan wegen. Zo leer je hoe een Romeins soldaat zich het best verdedigt met schild, zwaard, helm en speer en wat de Romeinse kinderen leerden op school. Of hoe het kan dat er ook 500 voor Christus al een tabletklas was, waar Romeinse kinderen met een tabula leerden schrijven? Waarom krijgen Romeinse kinderen geen naam, maar een nummer?

Binnenkort weet je op al deze vragen het antwoord.


Informatieavond reizen ouders klas 3 mavo+

Op maandag 24 november is om 19.30 uur de informatie avond voor de ouders van de leerlingen uit 3 mavo+ die in maart op een reis naar het buitenland gaan. Het gaat om de reizen naar Londen, Parijs en Oostenrijk. Op deze avond krijgt u meer informatie over de reis en maakt u kennis met de begeleiders.

De inloop is vanaf 19.15 uur, dan staat de koffie voor u klaar en hopen wij u te zien.

Voor de leerlingen die niet mee op reis gaan is er een programma op school, hiervoor is er geen ouderavond.  


BELANGRIJK!

De mobiele (Magister) META app voor leerlingen wordt per maandag 1 december rond de klok van 10.00 uur uitgeschakeld. Magister 6 voor leerlingen en ouders is al enige tijd beschikbaar. Het is geschikt voor mobiel, tablet, laptop en pc gebruik. Echter werkt Magister 6 niet vlekkeloos met (Magister) META app voor leerlingen op telefoon en tablet. U wordt geadviseerd Magister6 app nu al te installeren op telefoon en/of tablet om problemen op/na 1 december te voorkomen. Installatie van de Magister6 app is echter niet noodzakelijk. Leerlingen kunnen op hun mobiele apparaat ook navigeren naar https://stanislas.magister.net

Magister 6 werkt het best met de volgende desktop browsers:
Internet Explorer 10 en 11
Firefox (laatste versie)
Chrome (laatste versie)
Safari (OSX 7).

En de volgende combinaties van mobiele browser en besturingssysteem:
Apple iOS 6 en 7 met Safari
Android 4 met Chrome
Windows Phone 8/RT met Internet Explorer
Blackberry OS10 met BlackBerry Browser.


Presentaties kennismakingsavonden

Voor diegenen die niet aanwezig waren of voor de mensen die het nog even rustig willen nalezen. Hieronder vindt u de presentaties die tijdens de kennismakingsavonden gegeven zijn.

Klas 1

Klik hier

Klas 2 havo

Klik hier

Klas 2 mavo

Klik hier

Klas 3 mavo

Klik hier voor het plenaire deel

Klik hier voor het deel in het lokaal

Klas 3 havo

Klik hier voor het plenaire deel

Klik hier voor het deel in het lokaal

Klas 4

Klik hier voor het plenaire deel

Klik hier voor het deel in het lokaal


Jaargids 2014-2015

Klik hier voor de jaargids.
De gids bevat praktische informatie over de organisatie, het onderwijs, de begeleiding, de reglementen en de medewerkers van de school.


Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Voor u als ouder/verzorger van een kind met een rugzakje (leerlinggebonden financiering, lgf) heeft dat gevolgen. In deze wet wordt de ondersteuning aan leerlingen met een rugzakje op een andere manier geregeld. Voor leerlingen die nu een rugzakje hebben, worden overgangsregelingen getroffen.
Voor informatie over wat er voor u en uw kind wel en niet verandert, klik hier.  


Reinier de Graafpad: Een school waar iedereen elkaar kent

Wij zijn een middelgrote school waar je niet in de menigte opgaat en
waar aandacht is voor elkaar. De sfeer op school is prettig, veilig en geborgen: een omgeving waarin je goed kunt presteren. En dat vinden we belangrijk,
want onze school is behoorlijk ambitieus.
Lees meer


Tafeltjesavond

Op donderdag 11 december en dinsdag 16 december zijn er  de eerste tafeltjesavonden. Op deze avonden is het mogelijk dat u één of twee docenten van uw kind spreekt. Elk gesprek duurt 10 minuten en op alle avonden starten de gesprekken vanaf  18.30 uur.

U kunt zich vanaf vandaag (27/11) inschrijven voor de tafeltjesavonden via magister. Na inloggen met uw eigen account vindt u rechts boven in uw scherm de mogelijkheid om in te schrijven. Klikt u hier op, dan wijst het zich vanzelf. Er kan tot en met uiterlijk maandagochtend 8 december ingeschreven worden.
In tegenstelling tot wat het programma laat zien, kunt u geen voorkeur uitspreken voor een dag. 

U  kunt maximaal twee docenten kiezen om te spreken. In voorkomende gevallen heeft de mentor misschien op het rapport geschreven dat hij/zij graag een afspraak met u wil maken of een advies gegeven om met een bepaalde vakdocent te spreken. Wilt u dan dit verzoek of advies opvolgen door de mentor of deze vakdocent in ieder geval te kiezen? Mocht u tegen problemen aanlopen bij het inschrijven, dan kunt u altijd de administratie bellen om verder geholpen te worden. Via magister krijgt u ook de terugkoppeling van uw inschrijving via dezelfde  ‘route’, zodat u weet op welke dag en tijd u verwacht wordt.  

Voor de vierde klassen is ervoor gekozen om de tafeltjesavond alleen op 16 december te houden, aangezien dan ook de cijfers van de tweede toetsperiode verwerkt zijn.


Stanislasdag

Hallo!

Op 14 november 2014 hebben we Stanislasdag gehad. Op deze dag herdenken we Stanislas. We hebben dan allerlei activiteiten. De eerste klassers doen vossenjacht in de stad. De tweede klassers doen onder andere wii-en, wipe-out, lasergamen, voetballen en dansen. De derde klassers gaan schaatsen in de Uithof. De vierde klassers hebben in de gymzaal een sportdag.
Wij hebben deze dag meegelopen met de tweede klassen op school. Ook hebben wij foto's gemaakt. In het fotoboek op de site kun je ze bekijken. We hebben erg genoten van deze dag!

Groetjes,
Brian Overbeek, Demi Ketting, Iris Kuntz, Daniël Djuly en Chantal Jansen (3e klas).


Foto's brugklaskamp!

Voor meer foto's zie het fotoboek op de site.


PTA klas 3 mavo

Het PTA-boekje van mavo 3+ is vandaag (25/9) nog op een enkel punt aangepast. Het juiste en meest recente exemplaar vindt u op de site onder het kopje Onderwijs.


Stanislas in weekafleveringen

Hoe zag de wereld van Sint Stanislas, de naamgever van onze school, er uit (1550-1568)? Geboren in Polen vertrok Stanislas met zijn broer en enkele bedienden al op jonge leeftijd naar Wenen om daar op het jezuïetencollege onderwijs te kunnen krijgen. Uiteindelijk vluchtte Stanislas uit wenen en liep bijna 500 kilometer naar Augsburg, in de hoop daar bij de jezuïeten te kunnen intreden.

Een gezelschap, onder leiding van Dries van de Akker s.j., ging dit najaar in Wenen op zoek naar het verhaal van Stanislas. Ze bezochten de plekken waar Stanislas naar school ging en woonde en maakten de reis naar Augsburg. De komende weken verschijnt elke maandag op de website een nieuw verslag van deze reis vol nieuwe bevindingen en overpeinzingen.


Don Heins is weer voor de leerlingen en ieder ander bereikbaar als schoolwijkagent, zijn twitter account is:@SchoolagDelft.


Sfeerimpressie Stanislas Reinier


Klik hier voor het archief

Reinier de Graafpad - Delft

Pestprotocol

Ons pestprotocol is op de site geplaatst. U vindt het onder het kopje Begeleiding en ondersteuning.

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn te vinden onder onderwijs.

Meest recente oudernieuwsbrief van dit schooljaar

Klik hier.

Gevonden voorwerpen

Klik hier voor de lijst