Home > Scholen > Reinier de Graafpad - Delft

Wijziging eerste schoolweek!

Er is een wijziging opgetreden voor de eerste schoolweek. De leerlingen beginnen pas donderdag hun lessen volgens het rooster en niet woensdag zoals eerder vermeld stond. Zie het schema hieronder.


Jaargids 2014-2015

Klik hier voor de jaargids.
De gids bevat praktische informatie over de organisatie, het onderwijs, de begeleiding, de reglementen en de medewerkers van de school.


Informatie start nieuwe schooljaar

Maandag 1 september 2014

  • 13.30 uur klas 1 boeken en rooster halen
  • 14.00 uur klas 2 boeken en rooster halen en inleveren taken bij de receptie
  • 14.30 uur klas 3 boeken en rooster halen en inleveren taken bij de receptie
  • 15.00 uur klas 4 boeken en rooster halen

Dinsdag 2 september 2014

  • 09.00 - 15.00 uur klas 1 introductieprogramma
  • 09.00 - 12.00 uur klas 2 t/m 4 introductieprogramma

Woensdag 3 september 2014

Studiedag voor personeel. Leerlingen zijn vrij.

Donderdag 4 september 2014

Vanaf vandaag starten alle lessen volgens het rooster.


Geslaagd!!!

Wat een heerlijk moment van het jaar! De leerlingen mochten vandaag hun cijferlijst ophalen bij hun mentoren en kregen een leuke vlag mee om op te hangen. Gefeliciteerd en heel veel plezier vandaag!Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Voor u als ouder/verzorger van een kind met een rugzakje (leerlinggebonden financiering, lgf) heeft dat gevolgen. In deze wet wordt de ondersteuning aan leerlingen met een rugzakje op een andere manier geregeld. Voor leerlingen die nu een rugzakje hebben, worden overgangsregelingen getroffen.
Voor informatie over wat er voor u en uw kind wel en niet verandert, klik hier.  


Reinier de Graafpad: Een school waar iedereen elkaar kent

Wij zijn een middelgrote school waar je niet in de menigte opgaat en
waar aandacht is voor elkaar. De sfeer op school is prettig, veilig en geborgen: een omgeving waarin je goed kunt presteren. En dat vinden we belangrijk,
want onze school is behoorlijk ambitieus.
Lees meer


Klik hier voor de namen van de geslaagden


De tweede editie van de Stanislas reporter is uit!

Ook de tweede editie van de Stanislas Reporter is geschreven en gemaakt voor en door leerlingen.
Klas 1 A, 1 B , 1C , 1D en 1 E  hebben allemaal hun best gedaan de afgelopen weken zo goed mogelijk in beeld te brengen voor iedereen.  
Veel leesplezier !!

Klik hier om hem te lezen.


Stanislas in weekafleveringen

Hoe zag de wereld van Sint Stanislas, de naamgever van onze school, er uit (1550-1568)? Geboren in Polen vertrok Stanislas met zijn broer en enkele bedienden al op jonge leeftijd naar Wenen om daar op het jezuïetencollege onderwijs te kunnen krijgen. Uiteindelijk vluchtte Stanislas uit wenen en liep bijna 500 kilometer naar Augsburg, in de hoop daar bij de jezuïeten te kunnen intreden.

Een gezelschap, onder leiding van Dries van de Akker s.j., ging dit najaar in Wenen op zoek naar het verhaal van Stanislas. Ze bezochten de plekken waar Stanislas naar school ging en woonde en maakten de reis naar Augsburg. De komende weken verschijnt elke maandag op de website een nieuw verslag van deze reis vol nieuwe bevindingen en overpeinzingen.


Don Heins is weer voor de leerlingen en ieder ander bereikbaar als schoolwijkagent, zijn twitter account is:@SchoolagDelft.


Sfeerimpressie Stanislas Reinier


Klik hier voor het archief

Reinier de Graafpad - Delft

Pestprotocol

Ons pestprotocol is op de site geplaatst. U vindt het onder het kopje Begeleiding en ondersteuning.

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn te vinden onder onderwijs.

Meest recente oudernieuwsbrief van dit schooljaar

Klik hier.

Gevonden voorwerpen

Klik hier voor de lijst