Home > Scholen > Reinier de Graafpad - Delft

Extra dagje vakantie!

In verband met een studiedag van het personeel zijn de leerlingen maandag 27 oktober a.s. (na de herfstvakantie) ook nog vrij.


Allerzielen

Op zondag  2 november is het Allerzielen en op onze school is het gewoonte hier aandacht aan te besteden. Dit jaar doen we dat op maandag 3 november.  Op Allerzielen worden alle overledenen herdacht. In de lessen Levensbeschouwing en in de  mentorlessen  wordt hier  aandacht aan besteed.  Kinderen die dat willen, kunnen zich dan wel / of niet uiten. Niemand is verplicht iets kenbaar te maken als dat voor de leerling te emotioneel is. Misschien is het makkelijker dit middels een kaartje te doen. Daarom is het traditie geworden om  één dag in het jaar te denken aan degenen die zijn overleden  én een kaarsje voor hen op te steken.  Voor 20 eurocent kunnen de leerlingen een waxinelichtje kopen. Daar krijgen zij een kaartje bij en daarop kunnen zij iets zetten: gewoon een naam; een wens; een groet of iets anders.  In de grote en de kleine pauze kunnen zij dit doen. Het hoeft niet per se een bekend persoon te zijn. Leerlingen kunnen ook een kaarsje aansteken voor mensen die in armoede leven; slachtoffers van de oorlog in Syrië of elders in de wereld; mensen die op jonge leeftijd aan Aids overlijden enz. enz. In het atrium wordt een houten bak gevuld met zand en daarin kunnen de kinderen in de loop van de dag hun waxinelichtje zetten. Er staat naast de brandende paaskaars een boom waarop de ingevulde kaartjes geprikt kunnen worden.  De boom is een symbool van hoop en van leven. Wij hopen dat u met uw kinderen aandacht wilt besteden aan deze dag en dat degenen die zijn overleden blijven bestaan in de gedachten en het hart van onze leerlingen.  


Presentaties kennismakingsavonden

Voor diegenen die niet aanwezig waren of voor de mensen die het nog even rustig willen nalezen. Hieronder vindt u de presentaties die tijdens de kennismakingsavonden gegeven zijn.

Klas 1

Klik hier

Klas 2 havo

Klik hier

Klas 2 mavo

Klik hier

Klas 3 mavo

Klik hier voor het plenaire deel

Klik hier voor het deel in het lokaal

Klas 3 havo

Klik hier voor het plenaire deel

Klik hier voor het deel in het lokaal

Klas 4

Klik hier voor het plenaire deel

Klik hier voor het deel in het lokaal


Jaargids 2014-2015

Klik hier voor de jaargids.
De gids bevat praktische informatie over de organisatie, het onderwijs, de begeleiding, de reglementen en de medewerkers van de school.


Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Voor u als ouder/verzorger van een kind met een rugzakje (leerlinggebonden financiering, lgf) heeft dat gevolgen. In deze wet wordt de ondersteuning aan leerlingen met een rugzakje op een andere manier geregeld. Voor leerlingen die nu een rugzakje hebben, worden overgangsregelingen getroffen.
Voor informatie over wat er voor u en uw kind wel en niet verandert, klik hier.  


Reinier de Graafpad: Een school waar iedereen elkaar kent

Wij zijn een middelgrote school waar je niet in de menigte opgaat en
waar aandacht is voor elkaar. De sfeer op school is prettig, veilig en geborgen: een omgeving waarin je goed kunt presteren. En dat vinden we belangrijk,
want onze school is behoorlijk ambitieus.
Lees meer


Foto's brugklaskamp!

Voor meer foto's zie het fotoboek op de site.


PTA klas 3 mavo

Het PTA-boekje van mavo 3+ is vandaag (25/9) nog op een enkel punt aangepast. Het juiste en meest recente exemplaar vindt u op de site onder het kopje Onderwijs.


Stanislas in weekafleveringen

Hoe zag de wereld van Sint Stanislas, de naamgever van onze school, er uit (1550-1568)? Geboren in Polen vertrok Stanislas met zijn broer en enkele bedienden al op jonge leeftijd naar Wenen om daar op het jezuïetencollege onderwijs te kunnen krijgen. Uiteindelijk vluchtte Stanislas uit wenen en liep bijna 500 kilometer naar Augsburg, in de hoop daar bij de jezuïeten te kunnen intreden.

Een gezelschap, onder leiding van Dries van de Akker s.j., ging dit najaar in Wenen op zoek naar het verhaal van Stanislas. Ze bezochten de plekken waar Stanislas naar school ging en woonde en maakten de reis naar Augsburg. De komende weken verschijnt elke maandag op de website een nieuw verslag van deze reis vol nieuwe bevindingen en overpeinzingen.


Don Heins is weer voor de leerlingen en ieder ander bereikbaar als schoolwijkagent, zijn twitter account is:@SchoolagDelft.


Sfeerimpressie Stanislas Reinier


Klik hier voor het archief

Reinier de Graafpad - Delft

Pestprotocol

Ons pestprotocol is op de site geplaatst. U vindt het onder het kopje Begeleiding en ondersteuning.

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn te vinden onder onderwijs.

Meest recente oudernieuwsbrief van dit schooljaar

Klik hier.

Gevonden voorwerpen

Klik hier voor de lijst