Home > Scholen > Reinier de Graafpad - Delft

Hoofdluis

Er is wederom hoofdluis geconstateerd op school. Voor vragen en informatie kunt u terecht op de site van de GGD. Klik hier om daar direct naar toe te gaan.


Gala 2014

 

 


Informatie voorlichtingsavonden

Hieronder treft u de presentaties aan van de voorlichtingen over de pakketkeuzes die deze week zijn gegeven voor de verschillende leerjaren.

voor havo 3 

klik hier

voor mavo 2

plenaire deel
lokaal deel
Keuzeformulier 2 naar 3 mavo
Keuzeformulier van 3 naar 4 mavo

voor mavo 3

plenaire deel
lokaal deel


BELANGRIJK!

De mobiele (Magister) META app voor leerlingen wordt per maandag 1 december rond de klok van 10.00 uur uitgeschakeld. Magister 6 voor leerlingen en ouders is al enige tijd beschikbaar. Het is geschikt voor mobiel, tablet, laptop en pc gebruik. Echter werkt Magister 6 niet vlekkeloos met (Magister) META app voor leerlingen op telefoon en tablet. U wordt geadviseerd Magister6 app nu al te installeren op telefoon en/of tablet om problemen op/na 1 december te voorkomen. Installatie van de Magister6 app is echter niet noodzakelijk. Leerlingen kunnen op hun mobiele apparaat ook navigeren naar https://stanislas.magister.net

Magister 6 werkt het best met de volgende desktop browsers:
Internet Explorer 10 en 11
Firefox (laatste versie)
Chrome (laatste versie)
Safari (OSX 7).

En de volgende combinaties van mobiele browser en besturingssysteem:
Apple iOS 6 en 7 met Safari
Android 4 met Chrome
Windows Phone 8/RT met Internet Explorer
Blackberry OS10 met BlackBerry Browser.


Jaargids 2014-2015

Klik hier voor de jaargids.
De gids bevat praktische informatie over de organisatie, het onderwijs, de begeleiding, de reglementen en de medewerkers van de school.


Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Voor u als ouder/verzorger van een kind met een rugzakje (leerlinggebonden financiering, lgf) heeft dat gevolgen. In deze wet wordt de ondersteuning aan leerlingen met een rugzakje op een andere manier geregeld. Voor leerlingen die nu een rugzakje hebben, worden overgangsregelingen getroffen.
Voor informatie over wat er voor u en uw kind wel en niet verandert, klik hier.  


Reinier de Graafpad: Een school waar iedereen elkaar kent

Wij zijn een middelgrote school waar je niet in de menigte opgaat en
waar aandacht is voor elkaar. De sfeer op school is prettig, veilig en geborgen: een omgeving waarin je goed kunt presteren. En dat vinden we belangrijk,
want onze school is behoorlijk ambitieus.
Lees meer


PTA klas 3 mavo

Het PTA-boekje van mavo 3+ is vandaag (25/9) nog op een enkel punt aangepast. Het juiste en meest recente exemplaar vindt u op de site onder het kopje Onderwijs.


Stanislas in weekafleveringen

Hoe zag de wereld van Sint Stanislas, de naamgever van onze school, er uit (1550-1568)? Geboren in Polen vertrok Stanislas met zijn broer en enkele bedienden al op jonge leeftijd naar Wenen om daar op het jezuïetencollege onderwijs te kunnen krijgen. Uiteindelijk vluchtte Stanislas uit wenen en liep bijna 500 kilometer naar Augsburg, in de hoop daar bij de jezuïeten te kunnen intreden.

Een gezelschap, onder leiding van Dries van de Akker s.j., ging dit najaar in Wenen op zoek naar het verhaal van Stanislas. Ze bezochten de plekken waar Stanislas naar school ging en woonde en maakten de reis naar Augsburg. De komende weken verschijnt elke maandag op de website een nieuw verslag van deze reis vol nieuwe bevindingen en overpeinzingen.


Don Heins is weer voor de leerlingen en ieder ander bereikbaar als schoolwijkagent, zijn twitter account is:@SchoolagDelft.


Sfeerimpressie Stanislas Reinier


Klik hier voor het archief

Reinier de Graafpad - Delft

Pestprotocol

Ons pestprotocol is op de site geplaatst. U vindt het onder het kopje Begeleiding en ondersteuning.

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn te vinden onder onderwijs.

Meest recente oudernieuwsbrief van dit schooljaar

Klik hier.

Gevonden voorwerpen

Klik hier voor de lijst