Home > Scholen > Westplantsoen - Delft

PraatMEE

4 november 2013
PraatMEE over jouw toekomst en laat je mening horen! In dit project van de Stedenband Delft-Estelí gaan 11 leerlingen van onze school uit 5 VWO die Spaans volgen, deze week korte films maken over het thema Jongerenparticipatie. Zij maken onder leiding van een professionele filmmaakster 5 films die op vrijdag 22 november feestelijk zullen worden gepresenteerd in filmhuis Lumen. Ook zullen er films gemaakt door jongeren uit Estelí (Nicaragua) worden vertoond en de beste krijg een prijs! Voor meer informatie zie de link op de site www.delft-esteli.nl


Romeins Kamp voor 2 gymnasium

30 oktober 2013
Op donderdag 26 en vrijdag 27 september gingen 102 leerlingen van de tweede klas van het gymnasium, begeleid door enkele centuriones, per modern vervoermiddel -de fiets- op pad naar ’s-Gravenzande. Daar werd een Romeins kampement gebouwd, om aldus moedig weerstand te bieden tegen oprukkende Barbaren. Er werden vuren ontstoken, er werd een stevige soep gemaakt, kapotte vazen werden opgegraven en er werden door de jonge rekruten spannende verhalen verteld bij een groot kampvuur.  ’s Nachts werd door leerlingen enthousiast wacht gelopen…(!)
De tweede dag maakten de legionairs in spe kennis met een “echte”  romeinse soldaat, men kreeg een echte Romeinse lunch voorgeschoteld, er werd een fibula gemaakt en een archeologe vertelde over het leven toentertijd.   
Op het strand werden vervolgens de ‘skills’ van de jonge soldaten getest: speerwerpen, boogschieten en exerceren met schild en vaandel. Castra Stanislaïca  blijkt voor Rome een betrouwbaar vooruitgeschoven post te zijn .  
En op vrijdagavond moe maar voldaan naar een veilig thuis: de barbaren hadden dit jaar wederom geen schijn van kans! Meer foto's


Info over alle SCW-activiteiten

Er gebeurt heel veel op het SCW, activiteiten waaraan (bijna) iedereen mee kan doen. Lees wal er allemaal op het programma staat in dit schooljaar door te klikken op deze link.


Bonjour Lille!

13 oktober 2013
De leerlingen uit H4 die Frans hebben gekozen, hebben vrijdag 4 oktober Lille bezocht. Daar beantwoordden ze vragen over het stadscentrum. Ze kochten une carte postale et un timbre. Op die kaart schreven ze een originele Franse tekst, om vervolgens in rap tempo twee of drie Fransen te interviewen. De doelgerichte en vlotte werkwijze leverde niet alleen goede resultaten op, maar ook … vrije tijd. Dat ook die goed besteed is, bewezen de vele tasjes met aankopen die ’s avonds mee terug naar huis gingen. Deze leuke, leerzame dag levert ongetwijfeld genoeg gespreksstof voor de spreekopdracht waarmee deze excursie wordt afgesloten. Meer foto's


Uitreiking Cambridge Track-certificates

10 oktober 2013
Vanavond werden in de goedgevulde Aula de certificaten voor het Cambridge Track uitgereikt, waarvoor in het vorig schooljaar al de examens zijn gedaan.  Een behoorlijk aantal Havo-leerlingen op FCE-niveau, een aanzienlijk aantal ook op CAE-niveau. De Vwo-leerlingen deden examen op CAE-niveau, maar een fors aantal behaalde het hoogst haalbare niveau, CPE. Knappe prestaties dus, die in een aantal toespraken nog eens feestelijk werden benadrukt. Meer foto's


Survival met 2 Atheneum

2 oktober 2013
Vrijdag 27 september gaat voor de leerlingen van de tweede klassen atheneum de geschiedenis in als een gedenkwaardige dag. Via twee schitterende fietsroutes dwars door Midden-Delfland arriveerden de leerlingen bij een survivalterrein in Vlaardingen. Verschillende hindernissen aldaar werden moeiteloos genomen. Door het fraaie weer was een duik in de nabij gelegen vaart voor velen verfrissend en verkwikkend. Na het parcours ontvingen de leerlingen het unieke athob t-shirt als beloning. Halverwege de terugreis weer een verrassing: friet met limo. Het was een gezellige en vooral zeer geslaagde dag zonder één wanklank. De foto’s maken dit nog eens duidelijk.


Stanislasdag/Afdelingendag

28 september 2013
Afgelopen vrijdag was geen gewone schooldag. Alle afdelingen gingen op stap, met leerzaam vermaak als doel. De brugklassen deden een vossenjacht/speurtocht door het centrum van Delft, 2 gymnasium ging op Romeins kamp, 4 Havo trok naar Den Haag, 5 VWO naar Amsterdam, 6 VWO naar Rotterdam, enzovoort. Op de foto de leerlingen van 4 Havo op bezoek in de Tweede Kamer.  Meer foto's


Oudercursus Klassieken 2013 - 2014

17 september 2013
Ook dit jaar is er weer een oudercursus Klassieken, bestemd voor ouders van brugklassers en gymnasiasten onderbouw. De cursus beslaat 1 introductieavond (7 oktober) en 10 maandagavonden (vanaf 28 oktober). Onderwerpen die worden behandeld zijn dit jaar: Homeros en Vergilius (2 onsterfelijke dichters), Helena en Cleopatra (2 fatale vrouwen), Sokrates en Seneca (2 invloedrijke filosofen), Alexander en Caesar (2 visionaire heersers), Rome en Konstantinopel (2 machtige metropolen). De kosten bedragen €100; inschrijving sluit op 1 oktober. In het verlengde van de cursus wordt in mei 2014 een ouderreis aangeboden naar Griekenland. Alle betreffende ouders horen deze week (16-20 september) een uitnodigingsmail te ontvangen. Als u die mail per abuis niet ontvangt, kunt u contact opnemen met de docent, dhr. H. Verheij (h.verheij@stanislascollege.nl).


DELF-diploma's

9 september 2013
Vanochtend hebben alle leerlingen die vorig jaar het Delf B1 examen hebben afgelegd dan eindelijk het kort geleden uit Frankrijk opgestuurde diploma uitgereikt gekregen. Alle kandidaten zijn geslaagd. Bibiana, Mathilde, Eva, Ilona, Dewi, Rintati, Marnix, Lennart, Lemin , Maria en Jessica : félicitations et bonne continuation! 


Oprichting Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen

Deze zomer hebben enkele ouders namens de Ouderraad het initiatief genomen om een stichting op te richten met als doel het financieel ondersteunen en faciliteren van activiteiten op het Stanislascollege Westplantsoen, op het gebied van sport, kunst en cultuur.
Op dinsdag 27 augustus 2013 werd de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen opgericht bij de notaris. Dit is voor mij als voorzitter van onze nieuwe Stichting een goed moment om stil te staan bij deze mijlpaal voor het Stanislascollege Westplantsoen.
De Stichting beoogt in de eerste plaats generieke activiteiten te bekostigen zoals een bezoek aan een museum voor alle leerlingen van de school. Daarnaast hebben wij de ondersteuning van groepsspecifieke activiteiten voor ogen zoals de toneelgroep en het koor & orkest.
De Stichting is een initiatief van de Ouderraad en zal daarom in overleg met de Ouderraad en de schoolleiding besluiten nemen over de besteding van de giften. Daarnaast heben wij de fiscale ANBI-status aangevraagd zodat onze Stichting door de fiscus als goed doel wordt erkend en uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn.
De Stichting zal u medio oktober per brief benaderen met het verzoek om een gift te doen. Tevens zullen wij u dan de mogelijkheid aanbieden voor een notariële akte waarmee u voor minimaal 5 jaar een vaste fiscale aftrekpost heeft.
Als bestuur van de Stichting doen wij een oproep aan u als ouders om te participeren in de toekomst van het Stanislascollege Westplantsoen en in de toekomst van onze kinderen. Laten we de filosofie van het Stanislascollege voor ogen houden waarbij ontplooiing van heel de mens voorop staat. Ik hoop dat uw passie en betrokkenheid voor de school en uw kinderen u zal doen besluiten om onze Stichting te ondersteunen.
Wij als ouders kunnen samen met de school het verschil maken! Enerzijds door de school in deze tijden van een terugtredende overheid financieel te helpen en anderzijds door als vrijwilliger een aantal activiteiten te faciliteren en te ondersteunen. Wij zullen u in het komende schooljaar op de hoogte houden van onze plannen en ideeën.

Ik wil u bij voorbaat heel hartelijk bedanken voor uw steun in de ruimste zin van het woord.

Namens het bestuur van de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen, Ruud Vollering, voorzitter

Op de foto van links naar rechts: locatiedirecteur Ingrid de Bonth, voorzitter Ruud Vollering, secretaris Marc Platell, bestuurslid Saskia Banens, penningmeester Dick Rekelhof en notaris Paul Hoevenaars van Zwart & Hoevenaars Netwerk Notarissen te Leidschendam die de laatste handtekening zet.


Berichten 61 tot 70 van 283

Overhandiging opbrengst vastenactie

23 april 2013
Afgelopen vrijdag is de officiële overhandiging geweest van de geldcheque met het bedrag dat is opgehaald met de vastenactie. Het bedrag bleek nog hoger te zijn dan gedacht ..€ 8946,- ! In het bijzijn van onze directeur, mw. de Bonth, dhr. Stikkelman en Mw. Banens van de ouderraad, enkele leerlingen en Mw. Ouwendijk, overhandigden Nikki, voorzitter van de leerlingenraad, en Marijke de cheque aan Marieke Smit van de Stichting Thai Child Development. Zij bedankte ons hartelijk en vertelde ons dat de Stichting dit geld heel goed kan gebruiken! Ze wil langs deze weg ook graag alle leerlingen bedanken die aan de vastendag hebben meegedaan en dit fantastische bedrag bijeen hebben gekregen.


Geweldig concert in Gent

21 april 2013
In de grote kapel van het Barbaracollege in Gent vond gisteren de tweede uitvoering plaats van Mare Liberum, door de gezamenlijke koren en orkesten van de Gentse school en het Stanislas. Met groot succes, de commentaren waren lovend. Gelukkig maar, want met dit concert nam Ad van Unen afscheid als dirigent. Veel lovende woorden en dank werden dan ook aan hem gericht, en vijfentwintigdubbel verdiend. De Delftse musici werden na een hapje en een drankje in het holst van de nacht weer terug vervoerd het Westplantsoen, en zodoende was het om half 3 's nachts nog een drukte van belang bij de school!  Meer foto's


Succes op voetbaltoernooi

19 april 2013
Dinsdag 16 april hebben 9 teams van het SCW deelgenomen aan het interscolair voetbaltoernooi van Delft. Net als vorig jaar was het SCW zeer succesvol. Vorig jaar werd in vier van de vijf categorieën de hoofdprijs gewonnen. Deze keer eindigde het SCW in elke categorie als eerste. Een geweldige prestatie. Dit ging zeker niet zonder slag of stoot. Bijvoorbeeld in de categorie jongens klas 1/2 werd in de finale tegen een zeer goed team van het Reinier de Graafpad gespeeld. Uiteindelijk moesten er penalty's genomen worden. Daar werd dankzij het goede keeperswerk van Bob van Winsen gewonnen. In de categorie jongens klas 5/6 was het zelfs een finale met twee teams van SCW. Tot het eind toe bleef het spannend: met een wisselend scoreverloop trokken de jongens van SCW 1 aan het langste eind. Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd toernooi waar alle teams hun best deden en waarin alles in een goede sfeer verliep. We kijken nu al uit naar volgend jaar om onze titels te verdedigen. De andere scholen zullen er extra op gebrand zijn om ons te verslaan, dus de uitdaging is groot.


Schoolfeest

15 april 2013
Afgelopen vrijdag was de Aula weer stampvol voor een schoolbreed feest. Met snoeiharde muziek en schitterende lichteffecten was het een paradijs voor alle liefhebbers. Meer foto's


Concert Koor en Orkest

6 april 2013
Aanstaande zaterdag 13 april vindt de uitvoering plaats van Mare Liberum door het koor en orkest van onze school. Zoals enige malen tevoren wordt het gezelschap versterkt door musici van het Barbaracollege in Gent. Het belooft een fantastisch concert te worden, niet in het minst door het prachtige stuk van componist Roel van Oosten, met teksten van onze eigen Hugo de Groot. Aanvang van het concert in de Maria van Jessekerk is om 20.00 uur, kaarten kunnen besteld worden bij de school (zie affiche) maar ook nog aan de zaal.


Vastenactie

23 maart 2013
Afgelopen vrijdag was de afsluiting van de vastenactie van dit jaar: de vastendag zelf. Al lang tevoren waren de organisatoren, samen met de leerlingenraad, bezig geweest met het plannen en de inschrijvingen. Op vrijdag namen ruim 400 leerlingen deel aan de actie, door 24 uur lang niet te eten en zich daarvoor te laten sponsoren. Dit bracht niet minder dan € 8880,- op voor het goede doel, de Stichting Thai Child Development, in 2004 opgezet met het doel de ontwikkeling van Thaise kinderen te ondersteunen op een zo direct mogelijke manier. De vrijdagmiddag na de lessen moesten een aantal workshops en spelletjeslokalen de leerlingen afleiden van hun trek. Om 18.30 uur, aan het eind van de vastenperiode, en na een ceremoniële afsluiting door locatiedirecteur Ingrid de Bonth, kregen de deelnemers een verdiende beloning in de vorm van een feestelijk buffet, waaraan tientallen ouders hadden meegewerkt. Een feestelijk einde van een mooie dag. Meer foto's


CERN-Reis 6 vwo NLT leerlingen

14 maart 2013
Afgelopen woensdag is er een groep leerlingen van 6 vwo met NLT in het pakket vertrokken voor een drie daagse reis naar het CERN in Geneve. Het CERN is een internationaal instituut waar onderzoek wordt gedaan naar o.a. elementaire deeltjes (denk aan het Higgs boson) en bijvoorbeeld donkere materie. Na een voorspoedige reis, waarin we eerst nog een groep leerlingen van het Pius X college in Bladel oppikten,  kwamen de leerlingen woensdagavond aan in Geneve. Donderdag was een drukke dag: om 9.00 uur werden ze verwacht op het CERN en tot 17.30 uur hebben ze van alles geleerd over supergeleiders, quarks, magnetische velden, etc. Maar het mooiste was toch wel dat de LHC (Large hydron collider) buiten gebruik was voor onderhoud, waardoor er de unieke mogelijkheid was om 100 meter onder de grond de tunnelbuis te bezoeken, iets wat normaal gesproken nooit mag. De LHC is een tunnel van 27 km lang die zich onder de stad Geneve bevindt. Hierin worden protonen versneld tot bijna de lichtsnelheid (helemaal lukt niet, dan krijg je namelijk ruzie met
Einstein!), vervolgens laat men deze protonen botsen. Zo ontstaan er kort allerlei  elementaire deeltjes, waaronder het vorig jaar ontdekte Higgs Boson. Deze deeltjes zijn nodig om o.a. het ontstaan van het heelal (de big bang) verder te onderzoeken. Op vrijdag stond er nog een dag CERN op het programma, waarin o.a. het cryogene lab werd bezocht. Hier werkt men met extreem lage temperaturen  om materialen supergeleidend te krijgen. Supergeleiding is de enige mogelijkheid om de protonen te versnellen tot bijna de lichtsnelheid. Alle lezingen en rondleidingen werden trouwens verzorgd door Nederlanders die voor het CERN werken. Vrijdagmiddag was er nog kort gelegenheid om de stad Geneve te ontdekken, al speelde het weer niet echt mee. ’s Avonds werd de terugreis aanvaard en zaterdagochtend was iedereen moe, maar wel vol heel veel nieuwe indrukken terug in Delft.   Meer foto's


Open Podium!!

28 februari 2013
Het Open Podium van dit jaar vindt op vrijdag 15 maart a.s. plaats. Leerlingen die willen optreden kunnen zich nog  aanmelden. Doe het wel snel, want vol is vol! Aanmelden kan via muziekopscw@stanislascollege.nl.


Taaldorp 2013

15 februari 2013
Afgelopen maandag, 11 februari 2013, hebben de havo 3-leerlingen van onze locatie zich gestort op het Franse Taaldorp. Hierin brachten ze in drie levensechte situaties hun Frans in de praktijk. Zo was er de situatie "Chez le docteur" , waar ze moesten uitleggen wat ze mankeerden.
'"Au commissariat de police" vertelden de leerlingen in mooi Frans wat er gestolen was en in het restaurant bestelden zij eten en drinken.
Uiteraard waren de situaties in de klas voorbereid.
Met veel enthousiasme hebben de leerlingen zich hiermee beziggehouden. Ook op de gangen werd nog driftig geoefend en men was zelfs een beetje zenuwachtig.
De leerlingen hadden een 'paspoort' bij zich, waarin de punten werden bijgeschreven door bovenbouwleerlingen.

Een paar reacties door leerlingen: · “Van te voren was ik zenuwachtig, maar nu ik zoveel punten gehaald heb, blijkt dat dat niet nodig was.” · “Wat een leuke manier om mijn Frans in de praktijk te brengen!” · “Dit is echt anders dan de gewone les. Ik moet nu ook echt zelf veel meer Frans spreken.”
We kijken terug op een geslaagde middag. In deze opzet konden leerlingen hun kennis op een praktische manier toepassen. Dankzij de hulp van een fors aantal bovenbouwleerlingen werden er gelijktijdig vele gesprekken gevoerd in het Frans.
  Meer foto's


Het Stanislas gaat ook dit jaar naar .... Taizé

11 februari 2013
In de eerste week van de zomervakantie (van 13 t/m 21 juli) gaat een groep leerlingen  (vanaf klas 4) naar Taizé, een klein plaatsje in Frankrijk waar ieder jaar duizenden jongeren bijeenkomen voor een internationale ontmoeting. Wil je meer weten over deze reis? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op:   Vrijdag 15 februari, 2e pauze in lokaal 219  
Je kunt ook mailen naar:
Mw Roest   v.roest@stanislascollege.nl      
Mw Huijsmans a.huijsmans@stanislascollege.nl  


Berichten 61 tot 70 van 235

Klik hier voor het archief

Westplantsoen - Delft

vr 3 oktober 2014

Excursie Lille voor havo 4 fatl

ma 6 oktober 2014

 Lezing voor ouders en docenten
                   "Nestgeuren" 20:00

vr 10 oktober 2014

Gezamenlijke repetitie en opening
borrel koor en orkest 15.15-18.00

ma 13 oktober 2014

-Aanvang Toetsweek 1 Bovenbouw
-Herfstrapportage brugklas

di 14 oktober 2014

Ouderavond profielkeuze atheneum 3
(i.s.m. de contactouders) 20:00-22:00

wo 15 oktober 2014

Inloopmiddag nieuwe brugklassers
                               14:00-15:15

vr 17 oktober 2014

DELE examen  2014 (Spaans)
                  voor leerlingen v6

Herfstvakantie 20 t/m 24 okt

ma 27 oktober 2014

-Aanvang Schoolexamen 1 (t/m 4-11)
-Oudergespreksavond Ignatiaanse
                         Pedagogiek 1 20.00

di 28 oktober 2014

Ouderavond profielkeuze havo 3
             (i.sm.de contactouders)

ma 3 november 2014

-Viering Allerzielen
-Oudergespreksavond Ignatiaanse
                      Pedagogiek 2 20:00

di 4 november 2014

 Ouderavond profielkeuze gymnasium 3
  (i.s.m.de contactouders) 20:00-22:00