Home > Scholen > Westplantsoen - Delft

European Youth Parliament

5 december 2013
Daar stonden ze, onze leden van het European Youth Parliament, met zijn allen in pak op Delft centraal. Amsterdam was de volgende stop en winnen natuurlijk de enige optie. Weken aan voorbereiding waren hieraan vooraf gegaan, van pauzes tot middagen en uiteindelijk ook avonden op school . Het was een keer zelfs zo laat geworden dat ze waren ingesloten en het alarm hadden laten afgaan. Het Vossius gymnasium is natuurlijk heel andere koek dan het Sint Stanislascollege. Midden in Amsterdam-Zuid en dit maal gevuld met intimiderende mensen in pak. De dag ging snel van start en begon met de befaamde ‘ice-breaking games’ . Dit maakte iedereen wel een stuk minder intimiderend, wanneer ze rond renden en allemaal rare kreten moesten slaken. Hierna kwam het eerste voorproefje met het committee-work. Debatteren in het Engels over een stelling met allemaal andere leerlingen , die ze niet langer dan een uur kenden. En iedereen moest nu toch even laten zien hoe goed ze wel niet waren. Gelukkig gaf onze delegatie zich hier niet snel gewonnen en baanden ze zich een weg door hervormingen in de EU, het idee van een leider en het winnen van stemmen. Uiteindelijk was het zo ver. Het was tijd voor de gevreesde General Assembly, een soort zaaldebat. Caro was de eerste op het sprekerspodium en hield daar de best getimede speech van de hele dag. Onze delegatie was niet te houden; punt na punt werd  in elk debat gemaakt. Aan het eind van de dag, rond een uur of vijf, werd hun eigen voorstel ter sprake gebracht. Maria las hem perfect voor, Fayes vergelijking met de toren van Babel was onvergetelijk en Boris en Alice zorgden voor een verpletterend einde aan dit debat. De uitslag van de jury was de kers op de taart; Stanislas is door naar de Nationale Selectieronde in Delft. Als winnaars van de dag nog wel. Boven het Barleaus gymnasium, wat even slikken was voor de geduchte delegatie van een school die niets anders kan dan winnen. Wij zijn erg trots op onze delegatie: Alice Zhang, Caro Dullemond, Faye Bovenlander, Joost Berkhout, Maria Dinu, Maria Bianka Lojanica, Maren de Wit en Boris Verloop. Ze hadden het niet beter kunnen doen.


Nieuwe bevorderingsrichtlijnen

Met instemming van de Medezeggenschapsraad zijn er vanaf dit schooljaar (2013-2014) voor het Stanislascollege Westplantsoen nieuwe bevorderingsrichtlijnen van kracht. Wij hebben onze richtlijnen aangescherpt en gemoderniseerd.
Bij het vaststellen van de nieuwe richtlijnen hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Door een aanscherping van de bevorderingsrichtlijnen voor de respectieve leerjaren willen we komen tot een betere voorspellende waarde van de overgangen tussen de jaren en tussen onderbouw en bovenbouw. Daarnaast willen en moeten we weg bewegen van de ‘zesjes-cultuur’;
  • Tegelijkertijd willen we zorgdragen voor het stellen van redelijke en representatieve eisen en criteria;
  • De berekeningen moeten eenvoudig en helder zijn;
  • Tussen de diverse leerjaren willen we zorg dragen voor zoveel mogelijk consistentie ten aanzien van de gehanteerde richtlijnen;
  • Waar mogelijk en relevant zoeken we aansluiting bij de richtlijnen zoals die gelden op vergelijkbare andere Stanislas-locaties;
  • Het eerste schooljaar waarbinnen zal worden gewerkt volgens en met de nieuwe bevorderingsrichtlijnen, zal gelden als een transitiejaar, waarbinnen de werkbaarheid en de werking van de nieuwe richtlijnen zorgvuldig zullen worden geanalyseerd.

U kunt de nieuwe richtlijnen vinden in onze jaargids en op onze website.

 

 


Scholenmarkt

29 november 2013
Gisteren presenteerden een groot aantal HBO-opleidingen en universiteiten zich in de Aula. Alle leerlingen van de bovenbouw hadden ruimschoots de gelegenheid om zich via foldermateriaal en gesprekken te informeren over de gigantisch grote hoeveelheid opleidingen die beschikbaar zijn.


Geert Lameris overleden

Op 13 november is oud-docent Geert Lameris overleden. Geert was 45 jaar verbonden aan de school als docent scheikunde. Na zijn pensioen kon hij nog geen echt afscheid nemen van de school en bleef hij beschikbaar voor het geven van bijlessen, hulp en ondersteuning. Daarnaast was hij een toegewijd en begaafd zanger, en zong hij jarenlang enthousiast mee in het schoolkoor.
Op woensdag 20 november om 14.30 uur wordt afscheid genomen in de Stanislaskapel. De crematie zal daarna in besloten kring plaatsvinden.


Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Voor u als ouder/verzorger van een kind met een rugzakje (leerlinggebonden financiering, lgf) heeft dat gevolgen. In deze wet wordt de ondersteuning aan leerlingen met een rugzakje op een andere manier geregeld. Voor leerlingen die nu een rugzakje hebben, worden overgangsregelingen getroffen.
Voor informatie over wat er voor u en uw kind wel en niet verandert, klik hier.  


Toernooien & Acrobatiek

16 november 2013
De afgelopen weken hebben een aantal sporttoernooien plaatsgevonden. Drie voetbaltoernooien: voor de brugklassen, voor klas 2&3 en voor de bovenbouw. Ook was er een interscolair tennistoernooi. Het voetbaltoernooi voor de bovenbouw vond vorige week vrijdag plaats. Er waren drie leerlingenteams en een docententeam. Het was een ouderwets gezellig voetbalmiddagje: iets te lang gras, beetje drassig, langzaam werd het donker en gewoon blijven gaan. Tegen alle verwachtingen in bleef het docententeam ongeslagen en ging er met een fel begeerde zak lolly's vandoor. Niet onvermeld mag blijven de deelname van de 7e jaars teams met oud-leerlingen die vorig jaar examen hebben gedaan. Helemaal top dat jullie meededen.  
Vrijdagmiddag 22 november is het weer zover: de acrobatiekgroep gaat weer beginnen. We beginnen om 15.30 uur in de gymzalen. Iedereen die het leuk vindt of benieuwd is wat het inhoudt, is welkom. We gaan weer leuke balanceertrucs doen en piramides bouwen. Voor meer informatie kun je bij je gymleraar terecht.


Brugklasfeest

13 november 2013
De naamdag van Sint Stanislas werd vanavond enthousiast gevierd tijdens het schoolfeest voor de brugklassen. Ze waren er waarschijnlijk allemaal, de bruggers, om hun eerste grote Stanislasfeest mee te maken. Een volle aula dus met opzwepende muziek, wat wil je nog meer. Nou ja, af en toe een beetje rust en tafeltennissen in de hal.  Meer foto's


Toegang Magister voor ouders

Alle ouders van leerlingen hebben een inlogcode ontvangen waarmee zijn toegang hebben tot Magister, het digitale administratiesysteem van het Stanislascollege. 
De toegang tot Magister is beperkt: ouders hebben zicht op de absentie en cijfers van hun eigen kind.
Voor meer informatie en de betekenis van gebruikte codes klik hier.


Activiteiten rondom Stanislasdag

Stanislasdag begint eigenlijk op woensdagavond 13 november, de brugklassers hebben dan hun eerste eigen schoolfeest. Het thema is gala, dus we verwachten glitter en glamour!  
Op donderdag 14 november vieren we dan de echte Stanislasdag, de naamdag van de naamgever van onze school. Hoe geven we deze buitengewone schooldag nu een feestelijk tintje? Tijdens de pauzes zullen er door de bovenbouwleerlingen een paar eet- en drinkkraampjes bemenst worden waar jullie lekkere zaken kunnen kopen. De winst die behaald wordt door deze verkopen zal ten goede komen aan de reizen van de bovenbouw. Dus neem die dag wat extra geld mee voor een lekkernij in de pauze!  
Vanaf 17:00 tot ongeveer 20.00 uur zal het Grieks restaurant open zijn, al jarenlang georganiseerd door de leerlingen van gymnasium 5. Hier kunnen klassen/groepjes leerlingen/ouders/docenten en andere belangstellenden een Griekse maaltijd komen eten. De leerlingen van gymnasium 5 krijgen hulp van leerlingen van de andere bovenbouwafdelingen. Wie van plan is zelf of met een groepje (bijvoorbeeld een mentorklas) te komen eten, moet dat doorgeven aan Hugo Koning, graag uiterlijk donderdag 7 november.  
‘s Avonds is er een schitterend schoolfeest voor klas 2 t/m 6, georganiseerd door Q-Music! Aan dit schoolfeest hangt een sponsoractie voor de Cliniclowns vast. Wat is er nu leuker dan dansend geld ophalen voor een goed doel? We rekenen op jullie komst en zien dat er al behoorlijk wat sponsorgeld binnenkomt op de site voor de Cliniclowns. Mocht je willen sponsoren, klik dan op deze link www.danceforfun.nl/stanislascollege  
Al met al geen gewone’ schooldag lijkt ons!


Dance for Fun op het SCW

Op donderdag 14 november is het zover: het schoolfeest!
Dit jaar wordt de muziek verzorgd door dj’s van Q-music.
Dit wil je niet missen!
  Daarnaast staat dit feest in het teken van de CliniClowns. Er is al behoorlijk wat sponsorgeld opgehaald, maar er kan nog steeds gedoneerd worden. Steunt u ook de Cliniclowns? Sponsor dan onze leerlingen!   Leerlingen kunnen zich laten sponsoren via de website: http://danceforfun.nl/stanislascollege. Hiervoor kunnen leerlingen zich nog steeds aanmelden.
De leerlingen die meedoen met de actie kunnen mooie prijzen winnen en zullen op het schoolfeest voor klas 2 t/m 6 een uur lang dansen in het kader van ‘Dance for fun!’
                                                                                          
Als u wilt weten waar we het voor doen: http://www.youtube.com/watch?v=yc1N9w48eHk
Wij hopen een heel mooi bedrag te kunnen overhandigen aan de CliniClowns. Steun ons en sponsor onze leerlingen!


Berichten 61 tot 70 van 294

4 Havo in Berlijn

30 mei 2013
Op maandagmorgen 13-5 stonden reeds zeer vroeg in de morgen enkele ouders met hun kinderen op perron 2 van Delft C.S.. Om 7.40 uur vertrok namelijk de trein richting Rotterdam. Deze rit vormde het begin van een lange reis, die om 15.30 uur in Berlijn op “Ostbahnhof” moest eindigen. Nadat meneer Donners, mevrouw van der Lecq en meneer Vos de leerlingen hadden geteld, kon de hele groep instappen. Bij aankomst in Berlijn was er nog wat tijd over om de “East Side Gallery” te bekijken. Dit is een stuk Oost-Berlijnse muur, dat na de ommekeer in 1989 door een aantal kunstenaars is beschilderd. Om 19.00 uur werden onze leerlingen opgehaald door hun gastgezin.
Op dinsdag 14-5 stond allereerst een busrit met bus 100 en 200 op het programma, waarbij langs de bekende punten in Berlijn gereden werd. Twee dingen vielen hierbij op: bus 100 bood niet zoveel, daar de lange laan “Unter den Linden” wel één grote bouwplaats leek. Verder verkondigde meneer Donners, dat de hijskranen in het voormalige West-Berlijn geel en die van Oost-Berlijn rood zijn, wat zelfs een beetje door meneer Vos geloofd werd. ’s Middags stond “Berlin on Bike” op het programma. Op de fiets werden verschillende belangrijke plekken van de voormalige muur bezocht. Hoewel sommige meiden al snel aangaven, niet verder te kunnen, hebben ze het allemaal keurig volgehouden en hopelijk net zo genoten van de deskundige uitleg als de leraren.
Op woensdag 15-5 werd het “Holocaust-Mahnmal” bij de Brandenburger Tor aangedaan. Het onder de donkere betonblokken gelegen museum werd bezocht. Hier bevindt zich een indrukwekkende tentoonstelling, waarbij het lot van de Joden en zigeuners op enkele families wordt toegespitst. Na dit museumbezoek werd er ook een korte wandeling gemaakt naar de plek, waar de “Führerbunker” heeft gelegen. Degenen, die na dit gebeuren nog meer van de nazi’s wilden weten, gingen met meneer Vos mee naar de tentoonstelling “Topographie des Terrors” . De meerderheid ging met meneer Donners en mevrouw van der Lecq mee naar het “Kaufhaus des Westens”.’s Avonds werd er vanuit de glazen koepel van het “Reichstagsgebäude” (hier zetelt de Bundestag ( te vergelijken met de Tweede Kamer) genoten van een mooi uitzicht.
Op donderdag 16-5 werd een wandeling gemaakt vanaf de Brandenburger Tor richting de plek, waar het “Palast der Republik” was. Dit was een belangrijk gebouw in de tijd van de D.D.R.. De rest van de dag mochten de leerlingen zelf iets ondernemen en troffen we elkaar in een typisch Beiers restaurant, om de reis alvast een beetje af te sluiten.
Voordat we vrijdag 17-5 de trein naar Nederland namen, werd nog een oorlogsmonument voor de omgekomen Russische soldaten bezocht en richting de “Siegessäule” gewandeld. Moe, maar voldaan, stapte iedereen rond 12.30 uur de trein in. Na een aantal gezellige dagen met voornamelijk mooi weer (met temperaturen van boven de 25oC), reden we Nederland nog niet binnen of het regende alweer. Ik geloof, dat wij allemaal kunnen terugkijken op een gezellige en leerzame reis.   Meer foto's


Pieds douloureux, tant pis… mais nos coeurs amoureux... de Paris!

24 mei 2013
Barcelona: leuk dorpje. Berlijn: best grappig. Schotland: leuk, die schapen. Maar er is natuurlijk maar één echte stad waar je ècht los kunt gaan, en dat is natuurlijk PARIJS! Wat hèbben we veel gezien: het graf van Napoleon, de catacomben, het parfummuseum, Notre Dame, het Louvre, Montmartre, de Tour Montparnasse en natuurlijk ook die andere toren. Verplaatsen deden we per bateaubus (héééérlijk!), soms per metro, maar vooral te voet. Mevrouw Butter voorop, ver daarachter het peloton en helemaal achteraan meneer Van Opstal die probeerde zijn pas te vertragen tot het tempo van de langzaamste leerling (het is ‘m niet gelukt). Ook ruim tijd om te shoppen: de grote boutiques op de Champs Elysées en de winkeltjes van de Marais kennen geen geheimen meer voor ons. Afsluiten met een Spaans diner in het Quartier Latin (volledig geregeld door Thomas Jimenez Gutierrez, habla Espanol), daarna nog een lichtjestour door de lichtstad –en een geweldige week was alweer voorbij.   Meer foto's


4HELDENREIS NAAR GRIEKENLAND

24 mei 2013
Tijdens de meivakantie trokken 22 (oud-)docenten en hun partners/introducé’s o.l.v. classicus Hans Verheij negen dagen lang door Griekenland in het voetspoor van vier Griekse helden. Theseus zochten zij in zijn koninkrijk Athene en in zijn geboorteplaats Troizen. Agamemnon in zijn burcht Mykene waar hij na thuiskomst als overwinnaar van Troje vermoord werd door zijn vrouw. Herakles in Nemea waar hij als eerste van zijn 12 werken de leeuw doodde. En Odysseus op het magische eiland Ithaka waarheen hij na 20 jaar afwezigheid als bedelaar vermomd terugkeerde. Ze wandelden door mooie en ruige landschappen, zwommen in strakblauwe baaien, lieten zich door Kostas rijden langs spectaculaire routes. Ze bezochten het eeuwenoude orakel van Delphi, het hypermoderne Akropolismuseum en het overdadige Archeologische Museum. Ze beklommen de panoramische Lykavittosheuvel en lieten zich in het Nederlands Instituut deskundig en onderhoudend informeren over het Hellas van heden. Ze bewonderden de prachtvolle Byzantijnse mozaieken van het 11e eeuwse klooster Ossios Loukas en beproefden de spectaculaire akoustiek in het theater van Epidauros. Heel bijzonder was de beleving van het Griekse Pasen: van de epitaphios (plechtige uitvaartstoet van Christus) op Goede Vrijdag tot het ontsteken van het licht en de door vuurwerk en oorverdovende kerkklokken begeleide jubel van het “Christòs anèsti” in de Paasnacht en de 32 (!) gespieste schapen en geiten op een rij geroosterd boven houtskool op Paasmorgen. In prettige tavernes werd gezamenlijk genoten van de overdaad aan Griekse gerechten “in het midden”, op locatie las men de relevante literaire en historische teksten (tot en met de heropvoering van de huichelachtige ontvangst door Klytaimnestra van haar terugkerende echtgenoot Agamemnon). Over de mediterrane zon viel bij dit alles geen moment te klagen (gemiddelde temperatuur 28°!). Wilt u nog weten of het hun bevallen is?


Stuntdag BBQ

29 april 2013
Vrijdag was de laatste 'lesdag' van de examenleerlingen, vanouds stuntdag genoemd. Met een verklede massa op een regenachtige dag is het niet eenvoudig daar een feest van te maken, vooral de sportmiddag leed eronder. Bij de slotbarbecue was het weer gelukkig beter, en kon het geheel, zoals dat hoort, met een feestmaal worden afgesloten.


Afscheid dirigent Ad van Unen

27 april 2013
Afgelopen donderdag werd afscheid genomen van Ad van Unen als dirigent van het koor en het orkest van de school. Na bijna 30 jaar een bron van inspiratie te zijn geweest voor vele jongere en ook oudere muzikanten, zal zijn taak volgend jaar worden overgenomen door Kees van der Linden.
Op deze avond bleek hoevelen Ad in de loop van de jaren heeft gestimuleerd om muzikaal het beste uit zichzelf te halen. Uit verleden en heden waren dan ook massa's mensen naar de Aula gekomen om hun dankbaarheid te tonen. Ze deden dit met woorden en muziek, en in beide gevallen straalde de warmte ervan af. Je zal gemist worden, Ad!!  Meer foto's


Overhandiging opbrengst vastenactie

23 april 2013
Afgelopen vrijdag is de officiële overhandiging geweest van de geldcheque met het bedrag dat is opgehaald met de vastenactie. Het bedrag bleek nog hoger te zijn dan gedacht ..€ 8946,- ! In het bijzijn van onze directeur, mw. de Bonth, dhr. Stikkelman en Mw. Banens van de ouderraad, enkele leerlingen en Mw. Ouwendijk, overhandigden Nikki, voorzitter van de leerlingenraad, en Marijke de cheque aan Marieke Smit van de Stichting Thai Child Development. Zij bedankte ons hartelijk en vertelde ons dat de Stichting dit geld heel goed kan gebruiken! Ze wil langs deze weg ook graag alle leerlingen bedanken die aan de vastendag hebben meegedaan en dit fantastische bedrag bijeen hebben gekregen.


Geweldig concert in Gent

21 april 2013
In de grote kapel van het Barbaracollege in Gent vond gisteren de tweede uitvoering plaats van Mare Liberum, door de gezamenlijke koren en orkesten van de Gentse school en het Stanislas. Met groot succes, de commentaren waren lovend. Gelukkig maar, want met dit concert nam Ad van Unen afscheid als dirigent. Veel lovende woorden en dank werden dan ook aan hem gericht, en vijfentwintigdubbel verdiend. De Delftse musici werden na een hapje en een drankje in het holst van de nacht weer terug vervoerd het Westplantsoen, en zodoende was het om half 3 's nachts nog een drukte van belang bij de school!  Meer foto's


Succes op voetbaltoernooi

19 april 2013
Dinsdag 16 april hebben 9 teams van het SCW deelgenomen aan het interscolair voetbaltoernooi van Delft. Net als vorig jaar was het SCW zeer succesvol. Vorig jaar werd in vier van de vijf categorieën de hoofdprijs gewonnen. Deze keer eindigde het SCW in elke categorie als eerste. Een geweldige prestatie. Dit ging zeker niet zonder slag of stoot. Bijvoorbeeld in de categorie jongens klas 1/2 werd in de finale tegen een zeer goed team van het Reinier de Graafpad gespeeld. Uiteindelijk moesten er penalty's genomen worden. Daar werd dankzij het goede keeperswerk van Bob van Winsen gewonnen. In de categorie jongens klas 5/6 was het zelfs een finale met twee teams van SCW. Tot het eind toe bleef het spannend: met een wisselend scoreverloop trokken de jongens van SCW 1 aan het langste eind. Al met al kijken we terug op een zeer geslaagd toernooi waar alle teams hun best deden en waarin alles in een goede sfeer verliep. We kijken nu al uit naar volgend jaar om onze titels te verdedigen. De andere scholen zullen er extra op gebrand zijn om ons te verslaan, dus de uitdaging is groot.


Schoolfeest

15 april 2013
Afgelopen vrijdag was de Aula weer stampvol voor een schoolbreed feest. Met snoeiharde muziek en schitterende lichteffecten was het een paradijs voor alle liefhebbers. Meer foto's


Concert Koor en Orkest

6 april 2013
Aanstaande zaterdag 13 april vindt de uitvoering plaats van Mare Liberum door het koor en orkest van onze school. Zoals enige malen tevoren wordt het gezelschap versterkt door musici van het Barbaracollege in Gent. Het belooft een fantastisch concert te worden, niet in het minst door het prachtige stuk van componist Roel van Oosten, met teksten van onze eigen Hugo de Groot. Aanvang van het concert in de Maria van Jessekerk is om 20.00 uur, kaarten kunnen besteld worden bij de school (zie affiche) maar ook nog aan de zaal.


Berichten 61 tot 70 van 240

Klik hier voor het archief

Westplantsoen - Delft

ma 5 januari 2015

 Aanvang van de lessen - 10:45

ma 12 januari 2015

- Aanvang Schoolexamenweek 2 
                        (t/m 23 januari)
- Aanvang Toetsweek 2
                        (t/m 19 januari)
- Lesjesmiddag voor basisscholen 
                             13.30-15.15

ma 19 januari 2015

Lesjesmiddag voor basisscholen
                            13.30-15.15

wo 21 januari 2015

-Inloopmiddag nieuwe brugklassers 
                                 14:00-15:15
-Voorlichtingsavond SCW 20:00-22:00

za 24 januari 2015

OPEN DAG - 10:00-13:00

ma 26 januari 2015

Bovenbouwrapport Periode 2

di 27 januari 2015

TOA toets 2 rekenen h4
             alle lessen gaan door

Wo 28 januari 2015

TOA toets 2 rekenen v5
            alle lessen gaan door

do 29 januari 2015

TOA toets 1 rekenen v4
           alle lessen gaan door

di 3 februari 2015

Schoolexamenrapport 2