Home > Scholen > Westplantsoen - Delft

Survival met 2 Atheneum

2 oktober 2013
Vrijdag 27 september gaat voor de leerlingen van de tweede klassen atheneum de geschiedenis in als een gedenkwaardige dag. Via twee schitterende fietsroutes dwars door Midden-Delfland arriveerden de leerlingen bij een survivalterrein in Vlaardingen. Verschillende hindernissen aldaar werden moeiteloos genomen. Door het fraaie weer was een duik in de nabij gelegen vaart voor velen verfrissend en verkwikkend. Na het parcours ontvingen de leerlingen het unieke athob t-shirt als beloning. Halverwege de terugreis weer een verrassing: friet met limo. Het was een gezellige en vooral zeer geslaagde dag zonder één wanklank. De foto’s maken dit nog eens duidelijk.


Stanislasdag/Afdelingendag

28 september 2013
Afgelopen vrijdag was geen gewone schooldag. Alle afdelingen gingen op stap, met leerzaam vermaak als doel. De brugklassen deden een vossenjacht/speurtocht door het centrum van Delft, 2 gymnasium ging op Romeins kamp, 4 Havo trok naar Den Haag, 5 VWO naar Amsterdam, 6 VWO naar Rotterdam, enzovoort. Op de foto de leerlingen van 4 Havo op bezoek in de Tweede Kamer.  Meer foto's


Oudercursus Klassieken 2013 - 2014

17 september 2013
Ook dit jaar is er weer een oudercursus Klassieken, bestemd voor ouders van brugklassers en gymnasiasten onderbouw. De cursus beslaat 1 introductieavond (7 oktober) en 10 maandagavonden (vanaf 28 oktober). Onderwerpen die worden behandeld zijn dit jaar: Homeros en Vergilius (2 onsterfelijke dichters), Helena en Cleopatra (2 fatale vrouwen), Sokrates en Seneca (2 invloedrijke filosofen), Alexander en Caesar (2 visionaire heersers), Rome en Konstantinopel (2 machtige metropolen). De kosten bedragen €100; inschrijving sluit op 1 oktober. In het verlengde van de cursus wordt in mei 2014 een ouderreis aangeboden naar Griekenland. Alle betreffende ouders horen deze week (16-20 september) een uitnodigingsmail te ontvangen. Als u die mail per abuis niet ontvangt, kunt u contact opnemen met de docent, dhr. H. Verheij (h.verheij@stanislascollege.nl).


DELF-diploma's

9 september 2013
Vanochtend hebben alle leerlingen die vorig jaar het Delf B1 examen hebben afgelegd dan eindelijk het kort geleden uit Frankrijk opgestuurde diploma uitgereikt gekregen. Alle kandidaten zijn geslaagd. Bibiana, Mathilde, Eva, Ilona, Dewi, Rintati, Marnix, Lennart, Lemin , Maria en Jessica : félicitations et bonne continuation! 


Oprichting Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen

Deze zomer hebben enkele ouders namens de Ouderraad het initiatief genomen om een stichting op te richten met als doel het financieel ondersteunen en faciliteren van activiteiten op het Stanislascollege Westplantsoen, op het gebied van sport, kunst en cultuur.
Op dinsdag 27 augustus 2013 werd de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen opgericht bij de notaris. Dit is voor mij als voorzitter van onze nieuwe Stichting een goed moment om stil te staan bij deze mijlpaal voor het Stanislascollege Westplantsoen.
De Stichting beoogt in de eerste plaats generieke activiteiten te bekostigen zoals een bezoek aan een museum voor alle leerlingen van de school. Daarnaast hebben wij de ondersteuning van groepsspecifieke activiteiten voor ogen zoals de toneelgroep en het koor & orkest.
De Stichting is een initiatief van de Ouderraad en zal daarom in overleg met de Ouderraad en de schoolleiding besluiten nemen over de besteding van de giften. Daarnaast heben wij de fiscale ANBI-status aangevraagd zodat onze Stichting door de fiscus als goed doel wordt erkend en uw gift fiscaal aftrekbaar kan zijn.
De Stichting zal u medio oktober per brief benaderen met het verzoek om een gift te doen. Tevens zullen wij u dan de mogelijkheid aanbieden voor een notariële akte waarmee u voor minimaal 5 jaar een vaste fiscale aftrekpost heeft.
Als bestuur van de Stichting doen wij een oproep aan u als ouders om te participeren in de toekomst van het Stanislascollege Westplantsoen en in de toekomst van onze kinderen. Laten we de filosofie van het Stanislascollege voor ogen houden waarbij ontplooiing van heel de mens voorop staat. Ik hoop dat uw passie en betrokkenheid voor de school en uw kinderen u zal doen besluiten om onze Stichting te ondersteunen.
Wij als ouders kunnen samen met de school het verschil maken! Enerzijds door de school in deze tijden van een terugtredende overheid financieel te helpen en anderzijds door als vrijwilliger een aantal activiteiten te faciliteren en te ondersteunen. Wij zullen u in het komende schooljaar op de hoogte houden van onze plannen en ideeën.

Ik wil u bij voorbaat heel hartelijk bedanken voor uw steun in de ruimste zin van het woord.

Namens het bestuur van de Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen, Ruud Vollering, voorzitter

Op de foto van links naar rechts: locatiedirecteur Ingrid de Bonth, voorzitter Ruud Vollering, secretaris Marc Platell, bestuurslid Saskia Banens, penningmeester Dick Rekelhof en notaris Paul Hoevenaars van Zwart & Hoevenaars Netwerk Notarissen te Leidschendam die de laatste handtekening zet.


De nieuwe Brugklassers

2 september 2013
Vandaag werden de nieuwe brugklassers officieel ontvangen in de school. Een zee van 330 nieuwelingen luisterde in de Brink eerst naar een welkomstwoord van Ingrid de Bonth, oefende daarna natuurlijk het Stanislaslied, en vervolgens ging het richting lokalen om door de mentoren verder ingewijd te worden in de geheimen van de middelbare school.


Frits Wobbe is overleden

23 juli 2013
Vanmorgen bereikte ons het bericht dat Frits Wobbe afgelopen nacht in Huize Berchmanianium in Nijmegen is overleden. Al enkele jaren kampte Frits met een verslechterende gezondheid.
Ruim 10 jaar geleden nam pater Frits Wobbe afscheid van het Westplantsoen, om taken op zich te nemen binnen de Jezuïetenorde. In alle jaren dat hij op het Westplantsoen werkzaam was geweest als docent Levensbeschouwing, was hij een bron van inspiratie voor velen. Door zijn voorbeeld, zijn wijsheid, zijn enorme activiteit was hij veel meer dan zo maar een leraar. Hij werd bewonderd voor zijn gedrevenheid voor het toneel op school, zo'n 25 jaar werkte hij met hart en ziel voor de toneelgroep en bracht ongelooflijke voorstellingen tot stand. Hij inspireerde leerlingen en docenten door zijn sterke geloof, zonder dit nadrukkelijk te noemen. Hij was betrokken bij de organisatie van bijna alles wat onze school zo bijzonder maakt. Frits wist op deze manier mensen aan zich te binden, was gewoonweg een vriend voor velen binnen de school en daarbuiten. Wij zullen hem sterk missen en vinden misschien troost in de rust die hij nu heeft gevonden.
Aanstaande zaterdag om 11 uur vindt de uitvaart plaats vanuit Berchmanianum, afscheid van Frits is alleen mogelijk vanaf half 10, voorafgaand aan de begrafenis.


Promotio's

11 juli 2013
Afgelopen dinsdag en woensdag vonden de Promotio's plaats, vijf manifestaties die voor leerlingen en ouders een dikke punt zetten achter het schooljaar. Ruim 4000 bezoekers zagen een groot aantal leerlingen optreden, allemaal uit hun eigen jaarlaag. Het niveau van de zang- en dansonderdelen was verbazend hoog. Natuurlijk werden na afloop ook de rapporten uitgereikt, maar het feest eromheen had de overhand.  Meer foto's


Fietsgroepen Brugklaskamp

Klik hier om de fietsgroepindeling van het Brugklaskamp te zien.


Sportdag 2e klassen

3 juli 2013
Gisteren verzamelden alle tweedeklassers zich op de atletiekbaan van AV-40. Een sportdag lang konden ze gebruik maken van de perfecte faciliteiten die dit terrein biedt. Zowat alle atletiekonderdelen kwamen aan bod: discus, speerwerpen, hoog- en verspringen en sprinten. Omdat het weer ook bijzonder meewerkte, genoot iedereen met volle teugen.


Berichten 61 tot 70 van 278

Schoolfeest

15 april 2013
Afgelopen vrijdag was de Aula weer stampvol voor een schoolbreed feest. Met snoeiharde muziek en schitterende lichteffecten was het een paradijs voor alle liefhebbers. Meer foto's


Concert Koor en Orkest

6 april 2013
Aanstaande zaterdag 13 april vindt de uitvoering plaats van Mare Liberum door het koor en orkest van onze school. Zoals enige malen tevoren wordt het gezelschap versterkt door musici van het Barbaracollege in Gent. Het belooft een fantastisch concert te worden, niet in het minst door het prachtige stuk van componist Roel van Oosten, met teksten van onze eigen Hugo de Groot. Aanvang van het concert in de Maria van Jessekerk is om 20.00 uur, kaarten kunnen besteld worden bij de school (zie affiche) maar ook nog aan de zaal.


Vastenactie

23 maart 2013
Afgelopen vrijdag was de afsluiting van de vastenactie van dit jaar: de vastendag zelf. Al lang tevoren waren de organisatoren, samen met de leerlingenraad, bezig geweest met het plannen en de inschrijvingen. Op vrijdag namen ruim 400 leerlingen deel aan de actie, door 24 uur lang niet te eten en zich daarvoor te laten sponsoren. Dit bracht niet minder dan € 8880,- op voor het goede doel, de Stichting Thai Child Development, in 2004 opgezet met het doel de ontwikkeling van Thaise kinderen te ondersteunen op een zo direct mogelijke manier. De vrijdagmiddag na de lessen moesten een aantal workshops en spelletjeslokalen de leerlingen afleiden van hun trek. Om 18.30 uur, aan het eind van de vastenperiode, en na een ceremoniële afsluiting door locatiedirecteur Ingrid de Bonth, kregen de deelnemers een verdiende beloning in de vorm van een feestelijk buffet, waaraan tientallen ouders hadden meegewerkt. Een feestelijk einde van een mooie dag. Meer foto's


CERN-Reis 6 vwo NLT leerlingen

14 maart 2013
Afgelopen woensdag is er een groep leerlingen van 6 vwo met NLT in het pakket vertrokken voor een drie daagse reis naar het CERN in Geneve. Het CERN is een internationaal instituut waar onderzoek wordt gedaan naar o.a. elementaire deeltjes (denk aan het Higgs boson) en bijvoorbeeld donkere materie. Na een voorspoedige reis, waarin we eerst nog een groep leerlingen van het Pius X college in Bladel oppikten,  kwamen de leerlingen woensdagavond aan in Geneve. Donderdag was een drukke dag: om 9.00 uur werden ze verwacht op het CERN en tot 17.30 uur hebben ze van alles geleerd over supergeleiders, quarks, magnetische velden, etc. Maar het mooiste was toch wel dat de LHC (Large hydron collider) buiten gebruik was voor onderhoud, waardoor er de unieke mogelijkheid was om 100 meter onder de grond de tunnelbuis te bezoeken, iets wat normaal gesproken nooit mag. De LHC is een tunnel van 27 km lang die zich onder de stad Geneve bevindt. Hierin worden protonen versneld tot bijna de lichtsnelheid (helemaal lukt niet, dan krijg je namelijk ruzie met
Einstein!), vervolgens laat men deze protonen botsen. Zo ontstaan er kort allerlei  elementaire deeltjes, waaronder het vorig jaar ontdekte Higgs Boson. Deze deeltjes zijn nodig om o.a. het ontstaan van het heelal (de big bang) verder te onderzoeken. Op vrijdag stond er nog een dag CERN op het programma, waarin o.a. het cryogene lab werd bezocht. Hier werkt men met extreem lage temperaturen  om materialen supergeleidend te krijgen. Supergeleiding is de enige mogelijkheid om de protonen te versnellen tot bijna de lichtsnelheid. Alle lezingen en rondleidingen werden trouwens verzorgd door Nederlanders die voor het CERN werken. Vrijdagmiddag was er nog kort gelegenheid om de stad Geneve te ontdekken, al speelde het weer niet echt mee. ’s Avonds werd de terugreis aanvaard en zaterdagochtend was iedereen moe, maar wel vol heel veel nieuwe indrukken terug in Delft.   Meer foto's


Open Podium!!

28 februari 2013
Het Open Podium van dit jaar vindt op vrijdag 15 maart a.s. plaats. Leerlingen die willen optreden kunnen zich nog  aanmelden. Doe het wel snel, want vol is vol! Aanmelden kan via muziekopscw@stanislascollege.nl.


Taaldorp 2013

15 februari 2013
Afgelopen maandag, 11 februari 2013, hebben de havo 3-leerlingen van onze locatie zich gestort op het Franse Taaldorp. Hierin brachten ze in drie levensechte situaties hun Frans in de praktijk. Zo was er de situatie "Chez le docteur" , waar ze moesten uitleggen wat ze mankeerden.
'"Au commissariat de police" vertelden de leerlingen in mooi Frans wat er gestolen was en in het restaurant bestelden zij eten en drinken.
Uiteraard waren de situaties in de klas voorbereid.
Met veel enthousiasme hebben de leerlingen zich hiermee beziggehouden. Ook op de gangen werd nog driftig geoefend en men was zelfs een beetje zenuwachtig.
De leerlingen hadden een 'paspoort' bij zich, waarin de punten werden bijgeschreven door bovenbouwleerlingen.

Een paar reacties door leerlingen: · “Van te voren was ik zenuwachtig, maar nu ik zoveel punten gehaald heb, blijkt dat dat niet nodig was.” · “Wat een leuke manier om mijn Frans in de praktijk te brengen!” · “Dit is echt anders dan de gewone les. Ik moet nu ook echt zelf veel meer Frans spreken.”
We kijken terug op een geslaagde middag. In deze opzet konden leerlingen hun kennis op een praktische manier toepassen. Dankzij de hulp van een fors aantal bovenbouwleerlingen werden er gelijktijdig vele gesprekken gevoerd in het Frans.
  Meer foto's


Het Stanislas gaat ook dit jaar naar .... Taizé

11 februari 2013
In de eerste week van de zomervakantie (van 13 t/m 21 juli) gaat een groep leerlingen  (vanaf klas 4) naar Taizé, een klein plaatsje in Frankrijk waar ieder jaar duizenden jongeren bijeenkomen voor een internationale ontmoeting. Wil je meer weten over deze reis? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op:   Vrijdag 15 februari, 2e pauze in lokaal 219  
Je kunt ook mailen naar:
Mw Roest   v.roest@stanislascollege.nl      
Mw Huijsmans a.huijsmans@stanislascollege.nl  


Carnaval?

10 februari 2013
Vrijdag avond kwamen ruim 500 Stanislassers naar het Westplantsoen om te feesten. Of het een Carnavalsfeest was is niet zo zeker, het aantal verklede leerlingen was gering. Wel was de sfeer fantastisch en de muziek opzwepend, wat wil je nog meer?  Meer foto's


Informatieavond

30 januari 2013
Een volle aula vanavond voor de informatieavond voor de brugklassen van het volgend schooljaar. De aankomende brugklasouders werden overstelpt met weetjes en bijzonderheden van de school, de verschillende types brugklassen en de wijze van toelating, in enthousiaste verhalen van locatiedirecteur Ingrid de Bonth en brugklascoördinator Annette van Oosten. Na nog een beeld te hebben gekregen van de school via een flitsende film, verspreidden de ouders zich over een groot aantal lokalen voor specifieker informatie over wat hen bijzonder interesseerde. Misschien voor veel ouders een eerste stap in de school, anderen hadden al gebruik gemaakt van de inloopmiddagen (er is er nog één op 20 februari!) De Open Dag van a.s. zaterdag 2 februari maakt de informatie voor ouders en kinderen waarschijnlijk wel compleet.


Spontaan klassenuitje G2a

28 januari 2013
Afgelopen woensdag konden we door een roostertechnisch mazzeltje vanaf de tweede pauze met z'n allen gaan schaatsen. Luka uit onze klas wist dat er vlak bij haar huis in Den Hoorn een ondergelopen weilandje was waar je veilig kon schaatsen. Het was wel niet zo'n groot stuk maar er was een leuk baantje geveegd. Sommigen hadden noren, kunstschaatsen of ijshockeyschaatsen. Anderen hadden weliswaar geen schaatsen maar deden toch vrolijk mee met ijshockey en sneeuwballen gooien. Iedereen had een geweldige middag, vooral ook vanwege de goed gevulde koek-en-zopie die door de ouders van Luka was georganiseerd, hartelijk dank daarvoor. W. Kamp, mentor g2a


Berichten 61 tot 70 van 232

Klik hier voor het archief

Westplantsoen - Delft

do 25 september 2014

- Vertrek Romeins kamp g2 -  13:00
- Vertrek Introductiekamp a2-13:00

vr 26 september 2014

Afdelingendag (geen gewone lessen,
            maar bijzondere activiteiten)

wo 1 oktober 2014

Excursie h5 maw 2e kamer

vr 3 oktober 2014

Excursie Lille voor havo 4 fatl