Home > Scholen > Westplantsoen - Delft

Kerstviering 5 Atheneum

17 december 2014
Op dinsdagavond was er een sfeervolle kerstviering van atheneum 5 in de kapel. Het thema was hoop. Leerlingen hadden in de mentorles nagedacht over het thema hoop en door de mentoren werden stukjes voorgelezen waar deze inbreng van de leerlingen in terugkwam. Verder waren er fragmenten van filmpjes waar hoop in zichtbaar was en er werd door leerlingen muziek gespeeld. Met kaarsjes en briefjes hadden de leerlingen ook nog ieder een eigen inbreng. Voor de postzegels van de brieven van Amnesty was er een collecte. De avond werd afgesloten met een groots kerstdiner in restaurant Kanton.


Eindexamenvoorbereiding in Leiden

14 december 2014
Een groep V6-leerlingen is vrijdag naar  het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden geweest voor een eindexamenrondleiding voor hun examen Latijn. Donatello's had na afloop heerlijke pizza's.


Opleidingenmarkt

27 november 2014
Vandaag oriënteerden leerlingen uit de bovenbouw zich op het aanbod van diverse hogescholen en universiteiten. De opleidingenmarkt is op het Westplantsoen een jaarlijkse activiteit in het kader loopbaanoriëntatie (LOB) en voor velen een eerste kennismaking met het hoger onderwijs. In de periode erna wordt het loopbaantraject persoonlijker en zullen leerling op eigen gelegenheid open dagen bezoeken of gaan proefstuderen.


Stanislasfeesten

13 november 2014
Vandaag en morgen vieren we op school de naamdag van de heilige Stanislas. Deze donderdagavond met een spetterend feest voor de brugklassen (zie foto) en morgen met een middag vol van allerlei workshops voor de leerlingen, voorafgegaan door een zeer bijzondere lunch die wordt bereid en verkocht door de eindexamenleerlingen. Vanzelfsprekend eindigt ook de vrijdag met een feest, ditmaal voor de klassen 2 tot en met 6. 


Aanpassing bevorderingsrichtlijnen

Afgelopen schooljaar zijn de bevorderingsrichtlijnen ingrijpend veranderd opdat meer leerlingen op de juiste plek en binnen de gegeven tijd hun opleiding succesvol kunnen afronden. Onlangs hebben wij deze richtlijnen geëvalueerd en we hebben geconcludeerd dat de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte goed werkt.
Bij het toepassen van de richtlijnen hebben we echter ook gemerkt dat er toch nog leerlingen zijn bevorderd  waar zorgen om zijn. Om dit te voorkomen hebben we de richtlijnen enigszins aangepast.

Van 3 naar 4
Doordat we de vakken in het vrije deel buiten de 26-puntsregeling hebben gehouden, kon een aantal leerlingen toch door met een zorgelijke vakkencombinatie. Deze leerlingen konden vakken met een lager cijfer parkeren in het vrije deel. We zullen daarom voortaan  de vakken in het vrije deel ook mee laten tellen.
De verandering vindt, zowel op het VWO als op het HAVO, plaats in de aanvullende bevorderingseis, het 'puntencriterium'. In beide gevallen breiden we het aantal vakken waarop  het criterium betrekking heeft, uit en we passen het minimaal te behalen aantal punten aan.

Van 4 naar 5
Bij de aanscherping van de richtlijnen hebben we op VWO 4 leerlingen met vier tekorten in maximaal drie vakken en voldoende compensatie, bevorderd. De verwachting was dat deze leerlingen aan het begin van de vijfde klas een vak met een onvoldoende cijfer zouden laten vallen. Gebleken is echter dat sommige leerlingen met vier tekorten een vak hebben laten vallen waar zij een voldoende cijfer voor behaald hadden. We gaan dergelijke leerlingen voortaan verplichten een vak met een onvoldoende resultaat te laten vallen.

De volledige omschrijving van de bevorderingsrichtlijnen vindt u op deze website.


CT- Certificates

6 november 2014
Vanavond werden op feestelijk wijze de certificaten uitgereikt die leerlingen van V6 en H5 aan het eind van het vorig jaar behaalden voor het Cambridge Track. Een recordaantal haalde dit certificaat, een aantal op FCE-niveau, het grootste aantal op CAE-niveau en niet minder dan 24 leerlingen op CPE-niveau, het hoogst haalbare. Met speeches, natuurlijk in het Engels, en veel applaus werd toegewerkt naar het moment suprême, de uitreiking zelf. Blijdschap alom !!!   Meer foto's 


Feest!!

Op donderdag 13 november van 19.30 uur tot 22.00 uur voor de brugklas.
Op vrijdag van 20.00 uur tot 0.00 uur het feest voor de klassen 2 t/m 6.  
Houd voor het thema de posters in de gaten en denk aan je schoolpas!
Schoolpas kwijt? Ga naar je teamleider voor een vervangend document.  


Romeins kamp

27 oktober 2014
Alle klassen van het gymnasium trokken eind september richting Bemelen (nabij Maastricht) voor een heuse Romeinse Expeditie. Afwisselend gegroepeerd in legioenen, cohorten, centuriën en manipels bezochten zij Xanten (Duitsland) en het stadje Tongeren (België). Met zo’n vierhonderd milites maakte deze afvaardiging van het Stanislascollege flink indruk in onze buurlanden. De leerlingen ontdekten de vele sporen die de Romeinen in de Lage Landen hebben achtergelaten. Daarnaast waren er natuurlijk allerlei activiteiten die horen bij een Romeins legerkamp: tenten opzetten, elkaar vermaken bij vuurkorven, een viering, bonte avond en vele kleine oogjes door korte nachten…   Meer foto's


Mini-excursie A2a

14 oktober 2014
Op zoek naar sporen van Jodendom in Delft, mini excursie van A2a  
Afgelopen woensdag is A2a op mini excursie geweest, op zoek naar sporen van Jodendom in Delft. Bij het vak levensbeschouwing wordt op dit moment het Jodendom behandeld. Er blijken in Delft nog heel wat sporen te vinden. Eén groep ging mee naar de Joodse begraafplaats in Het Heilige Land Park aan de andere kant van het centrum. Daar vertelde de heer Huisman over joodse begrafenisrituelen en ook iets over de liggende stenen; bijvoorbeeld hoe je kunt zien dat er een man of vrouw begraven ligt, of een priester. Een andere groep ging op bezoek naar de Synagoge aan de Koornmarkt en hoorde daar van de heer Peters over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Delft. De laatste groep ging op bezoek in een Joods studentenhuis waar ook een koosjere mensa is. Ze hoorden hier wat precies de regels zijn voor koosjer eten en de leerlingen zagen de koosjere keuken. In de les worden de indrukken, verhalen en weetjes binnenkort aan de rest van de klas gepresenteerd. Misschien gaan we dit met alle tweede klassen doen ... het was nog een pilot.


Pre-University weer van start

8 oktober 2014
Afgelopen maandag werd het Pre-University seizoen weer geopend met een feestelijke Kick-Off in de Hooglandse Kerk in Leiden. Namens het Stanislas nemen vier leerlingen aan het voor-universitaire programma deel. Van links naar rechts zie je: Eva Nieuwpoort en Alice Zhang (tweedejaars) en Sasha Ivlev en Louise Platell (eerstejaars).


Berichten 1 tot 10 van 291

European Youth Parliament

16 december 2014
Op zondag 30 november heeft het Stanislasteam aan de voorrondes van het European Youth Parliament meegedaan in Rotterdam. Na een flinke maand van training en voorbereiding is het ons team gelukt om door te gaan naar de Nationale Sessie, die volgend jaar zal plaatsvinden. Deze zal zich ook in Rotterdam afspelen en wel vier dagen lang duren. Een welverdiende overwinning!  Het team bestaat uit V5 leerlingen: Chris Baljé, Chris van Dijk, Basia van Vliet, Yinglan Zhou, Sasha Ivlev, Tofigh Hasen Nezhad Nisi, Zenne Klein en Bas van Someren. Deze toppers waren zelfs zo blij met hun vertoonde debatkunsten dat ze de volgende dag in pak en al door de school liepen! Wij wensen hen daarom ook veel succes en geluk bij de Nationale Sessie.


Blikkenactie 2014

VOOR WIE zijn de voedselpakketten bestemd?
Voor mensen die op de een of andere manier een tijdje onder het bestaansminimum moeten leven.  
WAT houdt de actie in ?
Het inzamelen van lang houdbare artikelen, zoals alle soorten blikvoedsel, bloem, macaroni, rijst, pakjes soep, sauzen, chocolade etc. ( geen alcoholische dranken) Een blik bruine bonen is natuurlijk goed, maar denk ook eens lekkere blikken met fruit of vis. Geen glazen potten, want die kunnen breken.  
Als iedereen minstens  een paar  blikken/ pakjes meeneemt …  
Wanneer en waar lever je alles in ?  
t/m donderdag 18  december in de kamers van de teamleiders - vrijdag 19 december: op het Plein bij de kerststand.


Tara Neleman voltooit Junior Med School

16 november 2014
Afgelopen vrijdag leverde V6-leerlinge Tara Neleman een unieke presentatie: zij is de eerste Stanislasser ooit die een diploma haalde voor het prestigieuze Erasmus Junior Med School programma. Ze doorstond de zeer zware selectie en volgde twee jaar lang colleges van hoog niveau in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ook deed ze zelfstandig onderzoek naar hypertrofe cardiomyopathie. Op de foto presenteert ze haar onderzoek samen met haar collega  van een andere school. Wij feliciteren Tara van harte met deze prachtige presentatie en zijn heel trots op haar!


Havenexcursie

27 oktober 2014
Ook dit najaar bezochten onze leerlingen weer de haven van Rotterdam tijdens een aardrijkskunde-excursie. Een hele dag begaven de derde klassen zich tussen de distributieparken, olieraffinaderijen en Shipping companies. Iedere klas werd in een eigen bus rondgereden door het havengebied en bracht een bezoek aan een bedrijf. Zo bezochten leerlingen de autoterminal aan de Brittanniëhaven waar de nieuwste, duurste en mooiste auto’s het land binnenkomen, of werd er bekeken hoe schepen in een droogdok worden geplaatst voor onderhoud. Een tochtje langs zeehonden met een Fast Ferry bracht ons naar de Maasvlakte. Daar keken we onze ogen uit op de Delta Terminal waar een logistieke ‘wirwar’ te zien is van tienduizenden containers die verplaatst worden door automatisch aangestuurde kranen en opleggers. We kunnen terugkijken op zeer geslaagde heerlijk zonnige excursiedagen.


2 Havo surft in Hoek van Holland

14 oktober 2014
Op de Afdelingendag ging 2 Havo surfen in Hoek van Holland. Daarvan hier nog een aantal foto's.


3 Havo in Antwerpen

5 oktober 2014
Vrijdag 26 september was het Afdelingendag. Havo 3 is naar Antwerpen afgereisd om deze mooie stad te bezoeken. In de ochtend kregen de leerlingen rondleidingen in het MAS (Museum aan de Stroom).
Hierna mochten de leerlingen zelf de stad in, gewapend met een boekje met opdrachten. Op een leuke manier leerden ze zo meer over de stad en de bezienswaardigheden. De Belgische wafels en de Belgische frieten zijn ook uitgebreid getest. Ook de Belgische bonbons zijn door sommige leerlingen meegenomen voor hun ouders.
Het was een heel leuke en gezellige dag!   Meer foto's


Voetbaltoernooien en tennistoernooi

5 oktober 2014
Op school organiseren we de komende twee weken een drietal voetbaltoernooien. Telkens in de middag van 15.15 uur – 16.30 uur. Vrijdag 10 oktober: Bovenbouw voetbaltoernooi. Dinsdag 14 oktober: Brugklas voetbaltoernooi. Woensdag 15 oktober: 2e en 3e klas voetbaltoernooi. Je kunt je met een team van 6 personen opgeven via de ELO (ga naar LO en dan toernooien).   Dan is er ook nog een interscolair tennistoernooi op dinsdag 14 oktober. Het duurt van 14.00 uur -17.00 uur en vindt plaats op de tennisbanen van Ring Pass. Dit toernooi is alleen toegankelijk voor de onderbouwleerlingen (bovenbouwleerlingen hebben dan toetsweek). Er wordt dubbelspel gespeeld in twee categorieën: meisjes en mix/jongens. Voor dit toernooi kun je je opgeven bij de gymleraren. Dit kan uiterlijk op maandag 6 oktober! Dus wees er snel bij.


Bezoek aan het parlement

30 september 2014
Havo5 maatschappijwetenschappen bracht op 16 en 30 september een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag. Op 30 september kregen we versterking van een aantal leerlingen van 5Vf. De dag is onderdeel van het handelingendeel van het eindexamen maw h5. Leerlingen vergelijken ter voorbereiding partijprogramma’s, plaatsen die binnen de ideologieën van de betreffende partijen, vergelijken berichtgeving in kranten en journaal, bestuderen de agenda van de Tweede Kamer en bereiden een interview voor met een Kamerlid. De dag zelf wordt georganiseerd door Pro Demos, via onze nieuwe collega Vincent de Geus hebben we nu een direct lijntje met deze organisatie. Informatie en quizzen wisselden elkaar af. Hoogtepunt was het bijwonen van een stukje van de Algemene en Politieke beschouwingen vlak na Prinsjesdag. De meeste Ministers, Staatssecretarissen en Kamerleden bij elkaar: dat zie je niet vaak. Het krioelde van de pers: van PowNews tot Den Haag Vandaag. Minister Kamp wilde weten of we het een beetje naar ons zin hadden op de publieke tribune. We hadden goede vragen voorbereid en mochten die afvuren op PvdA Kamerlid mw. Tanja Jadnanansing. Na de speurtocht over een zonovergoten Binnenhof ging een aantal terug naar de Kamer, om de rest van het "vuurwerk" tussen oppositie en coalitie mee te maken.
Voor de Kamerleden, Kabinet en pers werd het een latertje. Op 30 september woonden we het vragenuurtje bij dat altijd op dinsdag gehouden wordt. De Ministers Asscher, Kamp en Blok werden stevig aan de tand gevoeld. Op de terugweg troffen we senator en oud minister Rogier van Boxtel op een bankje in de zon. Daarin is Nederland uniek, onze politici kunnen zich voor het overgrote deel nog vrij bewegen. De leerlingen mochten hun vragen op hem afvuren, hij wenste hen succes met hun eindexamen. Twee prachtige dagen, waarin we veel gezien en veel geleerd hebben Meer foto's


Chinareizigers teruggekeerd

27 september 2014
Afgelopen donderdag kwamen 35 leerlingen van 4 en 5 VWO en vier begeleidende docenten terug uit China, na een adembenemend avontuur. Reizend met vliegtuig, trein en bus werd zoveel mogelijk van het moois van Beijing en Xi'an bekeken. Daarnaast brachten de leerlingen 4 dagen door als gast van een Chinees gezin, een unieke ervaring. Het land en de gastheren en -vrouwen van No1 Middle School in Xi'an hebben werkelijk het hart van alle leerlingen en begeleiders gestolen. Meer foto's


Nieuwe leden gezocht

8 september 2014
Vind je het leuk om te zingen of om in een orkest te spelen?
Deze week beginnen de eerste repetities weer van het schoolkoor en -orkest. Op dinsdag oefent het koor van 15.15-16.30 uur en op vrijdag het orkest van 15.15-16.30 uur. Beide repetities vinden plaats in de kapel. Je bent van harte uitgenodigd om vrijblijvend de eerste repetities te bezoeken. Meer info bij meneer v.d. Linden en mevrouw Russel.


Berichten 1 tot 10 van 240

Klik hier voor het archief

Westplantsoen - Delft

ma 15 december 2014

Begin schrijfacties voor
  Amnesty International

wo 17 december 2014

- Kerstviering havo 4 - 19:00
- Kerstgala examenklassen 20:30-00:30

di 16 december 2014

Kerstviering Ath 5 - 18:00

do 18 december 2014

 Kerstconcert van Koor en Orkest
  in de Kapel - vrije toegang - 20:30

vr 19 december 2014

-Geen lessen
-
Kerstvieringen onderbouw,
               gymnasium en Ath 4
- Aanvang Kerstvakantie (t/m 4 jan)

ma 5 januari 2015

 Aanvang van de lessen - 10:45