Home > Scholen > Westplantsoen - Delft

Kerstmarkt Aken

12 januari 2015
Op 12 december bezochten 115 leerlingen van H4 en VWO 5 de kerstmarkt in Aken. Ondanks het matige weer was de stemming opperbest. De leerlingen hadden veel plezier met hun opdrachten: interviews afnemen, de sfeer in Aken vastleggen en historische gebouwen bezoeken. Dat alles wordt later in de vorm van een presentatie in de Duitse les vertoond. Er was ook tijd om zelf de stad te verkennen of wat te winkelen en ook toen werd het Duits goed in de praktijk gebracht. Zo werd het aangename met het nuttige gecombineerd. Voorzien van 'Aachener Printen' waren we om 21.00 uur weer terug in Delft.


Kerstconcert

19 december 2014
Ook een vast onderdeel van het kerstprogramma: het sfeervolle kerstconcert van koor en orkest in de kapel. Donderdagavond zat deze ruimte behoorlijk vol voor een uitgebreid programma van kerstachtige muziek, in zeer vele stijlen. Geen betere manier om de duisternis te verjagen. Na afloop deden musici en bezoekers zich te goed aan glühwein en kerststol, dus het bleef nog lang onrustig aan het Westplantsoen.  Meer foto's


Kerstgala examenklassen

19 december 2014
Afgelopen woensdagavond werd het traditionele kerstgala voor de eindexaminandi gehouden in de zalen van Lijm & Cultuur. Gekleed in stijl werd alvast het nieuwe jaar ingeleid, en natuurlijk de kerstvakantie. Een heel rustige tijd zal de vakantie niet worden, want in 2015 gaat het eindexamen in hoog tempo verder, te beginnen met de 2e schoolexamenweek in januari.   Meer foto's


Kerstviering 5 Atheneum

17 december 2014
Op dinsdagavond was er een sfeervolle kerstviering van atheneum 5 in de kapel. Het thema was hoop. Leerlingen hadden in de mentorles nagedacht over het thema hoop en door de mentoren werden stukjes voorgelezen waar deze inbreng van de leerlingen in terugkwam. Verder waren er fragmenten van filmpjes waar hoop in zichtbaar was en er werd door leerlingen muziek gespeeld. Met kaarsjes en briefjes hadden de leerlingen ook nog ieder een eigen inbreng. Voor de postzegels van de brieven van Amnesty was er een collecte. De avond werd afgesloten met een groots kerstdiner in restaurant Kanton.


Eindexamenvoorbereiding in Leiden

14 december 2014
Een groep V6-leerlingen is vrijdag naar  het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden geweest voor een eindexamenrondleiding voor hun examen Latijn. Donatello's had na afloop heerlijke pizza's.


Opleidingenmarkt

27 november 2014
Vandaag oriënteerden leerlingen uit de bovenbouw zich op het aanbod van diverse hogescholen en universiteiten. De opleidingenmarkt is op het Westplantsoen een jaarlijkse activiteit in het kader loopbaanoriëntatie (LOB) en voor velen een eerste kennismaking met het hoger onderwijs. In de periode erna wordt het loopbaantraject persoonlijker en zullen leerling op eigen gelegenheid open dagen bezoeken of gaan proefstuderen.


Stanislasfeesten

13 november 2014
Vandaag en morgen vieren we op school de naamdag van de heilige Stanislas. Deze donderdagavond met een spetterend feest voor de brugklassen (zie foto) en morgen met een middag vol van allerlei workshops voor de leerlingen, voorafgegaan door een zeer bijzondere lunch die wordt bereid en verkocht door de eindexamenleerlingen. Vanzelfsprekend eindigt ook de vrijdag met een feest, ditmaal voor de klassen 2 tot en met 6. 


Aanpassing bevorderingsrichtlijnen

Afgelopen schooljaar zijn de bevorderingsrichtlijnen ingrijpend veranderd opdat meer leerlingen op de juiste plek en binnen de gegeven tijd hun opleiding succesvol kunnen afronden. Onlangs hebben wij deze richtlijnen geëvalueerd en we hebben geconcludeerd dat de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte goed werkt.
Bij het toepassen van de richtlijnen hebben we echter ook gemerkt dat er toch nog leerlingen zijn bevorderd  waar zorgen om zijn. Om dit te voorkomen hebben we de richtlijnen enigszins aangepast.

Van 3 naar 4
Doordat we de vakken in het vrije deel buiten de 26-puntsregeling hebben gehouden, kon een aantal leerlingen toch door met een zorgelijke vakkencombinatie. Deze leerlingen konden vakken met een lager cijfer parkeren in het vrije deel. We zullen daarom voortaan  de vakken in het vrije deel ook mee laten tellen.
De verandering vindt, zowel op het VWO als op het HAVO, plaats in de aanvullende bevorderingseis, het 'puntencriterium'. In beide gevallen breiden we het aantal vakken waarop  het criterium betrekking heeft, uit en we passen het minimaal te behalen aantal punten aan.

Van 4 naar 5
Bij de aanscherping van de richtlijnen hebben we op VWO 4 leerlingen met vier tekorten in maximaal drie vakken en voldoende compensatie, bevorderd. De verwachting was dat deze leerlingen aan het begin van de vijfde klas een vak met een onvoldoende cijfer zouden laten vallen. Gebleken is echter dat sommige leerlingen met vier tekorten een vak hebben laten vallen waar zij een voldoende cijfer voor behaald hadden. We gaan dergelijke leerlingen voortaan verplichten een vak met een onvoldoende resultaat te laten vallen.

De volledige omschrijving van de bevorderingsrichtlijnen vindt u op deze website.


CT- Certificates

6 november 2014
Vanavond werden op feestelijk wijze de certificaten uitgereikt die leerlingen van V6 en H5 aan het eind van het vorig jaar behaalden voor het Cambridge Track. Een recordaantal haalde dit certificaat, een aantal op FCE-niveau, het grootste aantal op CAE-niveau en niet minder dan 24 leerlingen op CPE-niveau, het hoogst haalbare. Met speeches, natuurlijk in het Engels, en veel applaus werd toegewerkt naar het moment suprême, de uitreiking zelf. Blijdschap alom !!!   Meer foto's 


Feest!!

Op donderdag 13 november van 19.30 uur tot 22.00 uur voor de brugklas.
Op vrijdag van 20.00 uur tot 0.00 uur het feest voor de klassen 2 t/m 6.  
Houd voor het thema de posters in de gaten en denk aan je schoolpas!
Schoolpas kwijt? Ga naar je teamleider voor een vervangend document.  


Berichten 1 tot 10 van 294

Kerstviering

19 december 2014
De dag voor de kerstvakantie heerst er koortsachtige activiteit aan het Westplantsoen. Er zijn vieringen in de kapel, kerstmaaltijden in de klassen, een open podium op de Brink voor de onderbouw Atheneum, een gezamenlijke maaltijd voor de bovenbouw gymnasium in de Aula, briefschrijfacties voor Amnesty International, inzameling van blikken op het Plein en nog wel meer. Ongelooflijk wat er allemaal tot stand komt en weer opgeruimd moet worden. Dankzij de inzet van velen is alles zeer geslaagd geweest en is het gebouw nu weer opgeruimd.  Meer foto's


European Youth Parliament

16 december 2014
Op zondag 30 november heeft het Stanislasteam aan de voorrondes van het European Youth Parliament meegedaan in Rotterdam. Na een flinke maand van training en voorbereiding is het ons team gelukt om door te gaan naar de Nationale Sessie, die volgend jaar zal plaatsvinden. Deze zal zich ook in Rotterdam afspelen en wel vier dagen lang duren. Een welverdiende overwinning!  Het team bestaat uit V5 leerlingen: Chris Baljé, Chris van Dijk, Basia van Vliet, Yinglan Zhou, Sasha Ivlev, Tofigh Hasen Nezhad Nisi, Zenne Klein en Bas van Someren. Deze toppers waren zelfs zo blij met hun vertoonde debatkunsten dat ze de volgende dag in pak en al door de school liepen! Wij wensen hen daarom ook veel succes en geluk bij de Nationale Sessie.


Blikkenactie 2014

VOOR WIE zijn de voedselpakketten bestemd?
Voor mensen die op de een of andere manier een tijdje onder het bestaansminimum moeten leven.  
WAT houdt de actie in ?
Het inzamelen van lang houdbare artikelen, zoals alle soorten blikvoedsel, bloem, macaroni, rijst, pakjes soep, sauzen, chocolade etc. ( geen alcoholische dranken) Een blik bruine bonen is natuurlijk goed, maar denk ook eens lekkere blikken met fruit of vis. Geen glazen potten, want die kunnen breken.  
Als iedereen minstens  een paar  blikken/ pakjes meeneemt …  
Wanneer en waar lever je alles in ?  
t/m donderdag 18  december in de kamers van de teamleiders - vrijdag 19 december: op het Plein bij de kerststand.


Tara Neleman voltooit Junior Med School

16 november 2014
Afgelopen vrijdag leverde V6-leerlinge Tara Neleman een unieke presentatie: zij is de eerste Stanislasser ooit die een diploma haalde voor het prestigieuze Erasmus Junior Med School programma. Ze doorstond de zeer zware selectie en volgde twee jaar lang colleges van hoog niveau in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ook deed ze zelfstandig onderzoek naar hypertrofe cardiomyopathie. Op de foto presenteert ze haar onderzoek samen met haar collega  van een andere school. Wij feliciteren Tara van harte met deze prachtige presentatie en zijn heel trots op haar!


Havenexcursie

27 oktober 2014
Ook dit najaar bezochten onze leerlingen weer de haven van Rotterdam tijdens een aardrijkskunde-excursie. Een hele dag begaven de derde klassen zich tussen de distributieparken, olieraffinaderijen en Shipping companies. Iedere klas werd in een eigen bus rondgereden door het havengebied en bracht een bezoek aan een bedrijf. Zo bezochten leerlingen de autoterminal aan de Brittanniëhaven waar de nieuwste, duurste en mooiste auto’s het land binnenkomen, of werd er bekeken hoe schepen in een droogdok worden geplaatst voor onderhoud. Een tochtje langs zeehonden met een Fast Ferry bracht ons naar de Maasvlakte. Daar keken we onze ogen uit op de Delta Terminal waar een logistieke ‘wirwar’ te zien is van tienduizenden containers die verplaatst worden door automatisch aangestuurde kranen en opleggers. We kunnen terugkijken op zeer geslaagde heerlijk zonnige excursiedagen.


2 Havo surft in Hoek van Holland

14 oktober 2014
Op de Afdelingendag ging 2 Havo surfen in Hoek van Holland. Daarvan hier nog een aantal foto's.


3 Havo in Antwerpen

5 oktober 2014
Vrijdag 26 september was het Afdelingendag. Havo 3 is naar Antwerpen afgereisd om deze mooie stad te bezoeken. In de ochtend kregen de leerlingen rondleidingen in het MAS (Museum aan de Stroom).
Hierna mochten de leerlingen zelf de stad in, gewapend met een boekje met opdrachten. Op een leuke manier leerden ze zo meer over de stad en de bezienswaardigheden. De Belgische wafels en de Belgische frieten zijn ook uitgebreid getest. Ook de Belgische bonbons zijn door sommige leerlingen meegenomen voor hun ouders.
Het was een heel leuke en gezellige dag!   Meer foto's


Voetbaltoernooien en tennistoernooi

5 oktober 2014
Op school organiseren we de komende twee weken een drietal voetbaltoernooien. Telkens in de middag van 15.15 uur – 16.30 uur. Vrijdag 10 oktober: Bovenbouw voetbaltoernooi. Dinsdag 14 oktober: Brugklas voetbaltoernooi. Woensdag 15 oktober: 2e en 3e klas voetbaltoernooi. Je kunt je met een team van 6 personen opgeven via de ELO (ga naar LO en dan toernooien).   Dan is er ook nog een interscolair tennistoernooi op dinsdag 14 oktober. Het duurt van 14.00 uur -17.00 uur en vindt plaats op de tennisbanen van Ring Pass. Dit toernooi is alleen toegankelijk voor de onderbouwleerlingen (bovenbouwleerlingen hebben dan toetsweek). Er wordt dubbelspel gespeeld in twee categorieën: meisjes en mix/jongens. Voor dit toernooi kun je je opgeven bij de gymleraren. Dit kan uiterlijk op maandag 6 oktober! Dus wees er snel bij.


Bezoek aan het parlement

30 september 2014
Havo5 maatschappijwetenschappen bracht op 16 en 30 september een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag. Op 30 september kregen we versterking van een aantal leerlingen van 5Vf. De dag is onderdeel van het handelingendeel van het eindexamen maw h5. Leerlingen vergelijken ter voorbereiding partijprogramma’s, plaatsen die binnen de ideologieën van de betreffende partijen, vergelijken berichtgeving in kranten en journaal, bestuderen de agenda van de Tweede Kamer en bereiden een interview voor met een Kamerlid. De dag zelf wordt georganiseerd door Pro Demos, via onze nieuwe collega Vincent de Geus hebben we nu een direct lijntje met deze organisatie. Informatie en quizzen wisselden elkaar af. Hoogtepunt was het bijwonen van een stukje van de Algemene en Politieke beschouwingen vlak na Prinsjesdag. De meeste Ministers, Staatssecretarissen en Kamerleden bij elkaar: dat zie je niet vaak. Het krioelde van de pers: van PowNews tot Den Haag Vandaag. Minister Kamp wilde weten of we het een beetje naar ons zin hadden op de publieke tribune. We hadden goede vragen voorbereid en mochten die afvuren op PvdA Kamerlid mw. Tanja Jadnanansing. Na de speurtocht over een zonovergoten Binnenhof ging een aantal terug naar de Kamer, om de rest van het "vuurwerk" tussen oppositie en coalitie mee te maken.
Voor de Kamerleden, Kabinet en pers werd het een latertje. Op 30 september woonden we het vragenuurtje bij dat altijd op dinsdag gehouden wordt. De Ministers Asscher, Kamp en Blok werden stevig aan de tand gevoeld. Op de terugweg troffen we senator en oud minister Rogier van Boxtel op een bankje in de zon. Daarin is Nederland uniek, onze politici kunnen zich voor het overgrote deel nog vrij bewegen. De leerlingen mochten hun vragen op hem afvuren, hij wenste hen succes met hun eindexamen. Twee prachtige dagen, waarin we veel gezien en veel geleerd hebben Meer foto's


Chinareizigers teruggekeerd

27 september 2014
Afgelopen donderdag kwamen 35 leerlingen van 4 en 5 VWO en vier begeleidende docenten terug uit China, na een adembenemend avontuur. Reizend met vliegtuig, trein en bus werd zoveel mogelijk van het moois van Beijing en Xi'an bekeken. Daarnaast brachten de leerlingen 4 dagen door als gast van een Chinees gezin, een unieke ervaring. Het land en de gastheren en -vrouwen van No1 Middle School in Xi'an hebben werkelijk het hart van alle leerlingen en begeleiders gestolen. Meer foto's


Berichten 1 tot 10 van 241

Klik hier voor het archief

Westplantsoen - Delft

ma 5 januari 2015

 Aanvang van de lessen - 10:45

ma 12 januari 2015

- Aanvang Schoolexamenweek 2 
                        (t/m 23 januari)
- Aanvang Toetsweek 2
                        (t/m 19 januari)
- Lesjesmiddag voor basisscholen 
                             13.30-15.15

ma 19 januari 2015

Lesjesmiddag voor basisscholen
                            13.30-15.15

wo 21 januari 2015

-Inloopmiddag nieuwe brugklassers 
                                 14:00-15:15
-Voorlichtingsavond SCW 20:00-22:00

za 24 januari 2015

OPEN DAG - 10:00-13:00

ma 26 januari 2015

Bovenbouwrapport Periode 2

di 27 januari 2015

TOA toets 2 rekenen h4
             alle lessen gaan door

Wo 28 januari 2015

TOA toets 2 rekenen v5
            alle lessen gaan door

do 29 januari 2015

TOA toets 1 rekenen v4
           alle lessen gaan door

di 3 februari 2015

Schoolexamenrapport 2