Home > Magister

Magister6 voor ouders en leerlingen

Op maandag 6 oktober zal in de loop van de ochtend voor alle leerlingen/ouders Magister versie 6 beschikbaar komen. Deze versie is "device-onafhankelijk" en is hiermee geschikt voor mobiel, tablet, laptop en pc gebruik. Een HTML5 gebaseerde browser zal dan volstaan en de Silverlight plugin is niet meer noodzakelijk. De mobiele META/MATA applicaties zullen na de introductie van Magister6 voorlopig nog beschikbaar blijven. Meer informatie volgt voordat Magister6 beschikbaar wordt gesteld.

Het onderwijzend personeel blijft nog werken met Magister5. Naar verwachting Magister6 voor docenten begin schooljaar 2015-2016 beschikbaar komen.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen alle leerlingen en ouders nieuwe inloggegevens. Het wachtwoord van het afgelopen schooljaar werkt dan niet meer!

Ondersteuning Meta, Maestro en Mata

De mobiele apps Maestro, Meta en Mata worden ondersteund vanaf Android 2.3 en iOS 6.0. Oudere versies van Android en iOS worden niet meer ondersteund. Oudere versies kunnen nog wel blijven werken. Meldingen betrekking hebbend op deze oudere versie(s) worden echter niet meer opgelost. De gebruiker moet dan een upgrade uitvoeren. Het gebruik van Maestro op een telefoon met Windows Mobile is niet meer mogelijk.

META, de mobiele Magister app voor leerlingen

Via META kun je als leerling met een iPhone/iPad/iPod of Android telefoon/tablet ook bij Magister informatie. Je krijgt toegang tot het lesrooster, cijfers, huiswerk, aanwezigheid, berichten, etc.Let op dat je internet nodig hebt voor deze applicatie! Dat kan thuis natuurlijk ook draadloze wifi verbinding zijn.

Voordat je META kunt gebruiken moet je eenmalig in Magister inloggen en daar een aantal handelingen uitvoeren. Deze staan beschreven in de Magister handleiding die hier te downloaden is.

META is gericht op leerlingen en werkt hierdoor niet met de inloggegevens van ouders. Ouders die toch gebruik van META willen maken zullen de inloggegevens van hun kind moeten gebruiken (ook voor de handelingen die staan beschreven in de Magister handleiding die hier te downloaden is). Een META installatie kan slechts aan één leerling worden gekoppeld. Bij een tweede kind zal u META nogmaals op een ander apparaat moeten installeren.

Ondersteuning voor META wordt door SchoolMaster geleverd en niet door school.

Ga voor meer informatie over META naar: http://meta.schoolmaster.nl

Voor docenten bestaat er ook een telefoonapplicatie voor iPhone en Android. Zij moeten hiervoor contact opnemen met de ICT helpdesk van het Stanislascollege.

Magister Mata voor Leerlingen

Magister Mata is de leerling-app voor de tablet. Leerlingen hebben met de app directe toegang tot de ELO-functionaliteit van Magister, waaronder Berichten, Huiswerk, Opdrachten, Studiewijzer en Digitaal lesmateriaal.

Magister Mata is daarmee een aanvulling op Magister Meta, de leerling-app voor de smartphone die vooral bedoeld is om leerlingen te informeren over het Rooster, Cijfers en Aanwezigheid. Voor een overzicht van de functionaliteiten van Magister Mata, Magister Meta en het huidige Magister verwijzen we naar mata.schoolmaster.nl

Magister Mata is beschikbaar voor iOS, Android en de Chromebook en is een tussenstap op weg naar het volledig platformonafhankelijke Magister zonder Silverlight.

Magister starten

Klik op de onderstaande afbeelding om Magister te starten.

Handleiding docenten

Docenten kunnen zelf de vernieuwde handleiding van Magister 5 ophalen in de Magister ELO.

Je komt hier door na aanmelden in Magister te gaan naar:

ELO -> Documenten -> Gedeelde Documenten -> Documentatie voor Docenten

Stanislascollege op Facebook@Stanislastweets